Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KŘESADLOVÁ, Václava: Moje cesta k tvořivému principu ve výtvarné a dramatické činnosti

vedoucí diplomové práce: doc. dr. Eva Vyskočilová


OBSAH

ÚVOD

METODIKA PŘÍSTUPU K DIPLOMOVÉ PRÁCI

PRÁCE S DĚTMI
Keramický kroužek
   Skupina mladších dětí
   Skupina starších dětí
Práce v dětských porotách
   Výtvarný projev jako odezva divadelního představení
   Výtvarný projev jako dramatický akt

PRÁCE NA SOBĚ
Dialogické jednání
Herecká propedeutika
Shrnutí

JOSEF BRŮČEK A VÝTVARNÉ DIVADLO

SPECIFIKA VÝTVARNÉ A DRAMATICKÉ ČINNOSTI
Vlastnosti výtvarné a dramatické činnosti
   Předmětnost
   Diváctví
   Autorství
   Shrnutí
Vzájemný vliv výtvarné a dramatické činnosti
   Vzájemná podpora
   “Nejvíce úrazů se stává, když je nepořádek na pracovišti!”
   Obapolná dynamizace

ZÁVĚR – podmínky pro vznik a vývoj vzájemného vlivu

Použitá literatura