Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KRÁTKÁ, Veronika: Systém výuky dramatu v Anglii a Walesu

Vedoucí práce: doc. Eva Machková 

OBSAH

Úvod                                                                                                9
1. Přehled vzdělávacího systému v Anglii a Walesu
Národní kurikulum
2. Stručný přehled historie dramatické výchovy v Anglii a Walesu
3. Drama ve vzdělávacím systému
3.1. Drama v předškolní výchově
3.2. Drama na základních školách
3.2.1. Drama jako součást výuky angličtiny
Klíčové stadium 1
Klíčové stadium 2
3.2.2. Drama jako metoda
3.2.3. Drama jako samostatný předmět
3.2.4. Drama jako zájmová činnost
3.3. Drama na druhém stupni a středních škole
Klíčové stadium 3
3.3.1. Drama jako součást výuky angličtiny
3.3.2. Drama jako samostatný předmět
3.3.3. Drama jako metoda
3.3.4. Drama jako zájmová činnost
Klíčové stadium 4
Klíčové stadium 5 - třetí stupeň
3.4. Drama po střední škole
4. Vzdělávání učitelů v Anglii a Walesu
4.1. Podmínky pro přijetí
4.2. Přijímací řízení
4.3. Kompetence učitele a standarty k naplnění kvalifikace
4.3.1. Atributy/vlastnosti
4.3.2. Vědomosti a porozumění
4.3.3. Dovednosti
4.4. Dovednostní testy jako součást kvalifikace
5. Univerzitní programy  pro budoucí učitele dramatu
6. Studium učitelství drama na univerzitě v Readingu
6.1. Průběh a náplň studia
6.1.1.  Univerzitní příprava
6.1.2. Praxe
6.1.3. Písemné práce
6.2. Systém konzultantů
6.3. Nároky k zakončení programu a hodnocení
6.4. Absolventi studia
7. Inspirace pro českou dramatickou výchovu
Závěr
Seznam použité literatury
Seznam příloh:
Příloha 1 – Tabulka vzdělávání I
Příloha 2 – Tabulka vyššího a vysokoškolského vzdělávání II
Příloha 3 – Seznam doporučené literatury před zahájením studia III