Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KRAJÍČKOVÁ, Alena: Specifika dramatické výchovy v malé obci příměstské oblasti

vedoucí diplomové práce: PaedDr. Soňa Koťátková


OBSAH

1. ÚVOD

2. SPECIFIKA PŘÍMĚSTSKÉ OBLASTI
2.1. Demografické údaje
2.2. Konkrétní možnosti mateřské školy a obecné školy
2.2.1. Charakteristika mateřské školy
2.2.2. Charakteristika obecné školy
2.2.3. Změny v organizaci obecné školy
2.2.4. Zájmové kroužky, péče o děti
2.2.5. Vybavenost školy

3. OSOBNOST DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU
3.1. Sociální vývoj

4. HRA A JEJÍ VÝZNAM
4.1. Hra a její význam v předškolním věku
4.2. Hra a její význam v mladším školnímv ěku

5. DRAMATICKÁ VÝCHOVA
5.1. Co je dramatická výchova
5.1.1. Cíle dramatické výchovy
5.1.2. Úkoly dramatické výchovy
5.1.3. Obsah dramatické výchovy
5.1.4. Zdroje dramatické výchovy

6. MOŽNOST VYUŽITÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU
6.1. Průpravné hry a cvičení
6.1.1. Průpravné hry a cvičení a jejich využití v praxi
6.2. Improvizace
6.2.1. Improvizace a její využití v praxi
6.3. Tvořivost
6.3.1. Tvořivost a její využití v praxi
6.4. Kooperace
6.4.1. Kooperativní činnost v praxi

7. CÍL MAGISTERSKÉ PRÁCE

8. VLASTNÍ KONCEPCE PRÁCE
8.1. Analýza skupiny I - mateřská škola
8.1.1. Charakteristika dětí skupiny I
8.1.2. Cíle dramatické výchovy ve skupině I
8.2. Analýza skupiny II
8.2.1. Charakteristika dětí skupiny II
8.2.2. Cíle dramatické výchovy ve skupině II
8.3. Analýza skupiny III
8.3.1. Charakteristika dětí skupiny III
8.3.2. Cíle dramatické výchovy ve skupině III
8.4. Srovnání skupin

9. ZÁVĚR

Poznámkový aparát
Seznam použité literatury