Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KRÁČMEROVÁ, Lucie: Jak volbu metod a formu látek ovlivňují vývojové rysy adolescence. Témata vztahující se k adolescentnímu věku

vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Kasíková, CSc.


OBSAH

Úvod

1. Obecná charakteristika adolescence

2. Mladí lidé a současnost

3. Sociální vývoj adolescentů

4. Psychický vývoj v době adolescence

5. Citový vývoj adolescentů

6. Problémové oblasti a úskalí tohoto věku
6.1. Vztahy mezi adolescenty a jejich rodiči
6.2. “Hledání vlastního já“
6.3. Ani dětství ani dospělost
6.4. Problematika vrstevnických vztahů

7. Dramatická výchova vztahující se k období adolescence

8. Empirický výzkum
8.1. Rozhovory
8.1.1. Rozhovor s Jakubem Hulákem
8.1.2. Rozhovor s Janou Andrejskovou
8.1.3. Rozhovor s Markétou Světlíkovou
8.1.4. Rozhovor s Václavou Křesadlovou
8.2. Témata vyplývající z rozhovorů
8.3. Vyhodnocení dotazníků a rozhovorů pro adolescenty

9. Témata vyplývající z nejčtenější literatury

Závěr