Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KORBELOVÁ, Lenka: Dílo Josteina Gaardera a možnosti jeho využití v dramatické výchově

Vedoucí diplomové práce: doc. Jaroslav Provazník

OBSAH

Úvod
1. Literatura a dramatická výchova
1.1. Vztah literatury a dramatické výchovy
1.1.1. Dramatická výchova --> literatura
1.1.2. Literatura --> dramatická výchova
1.2. Možnosti využití literatury v dramatické výchově
1.3. Metody dramatické výchovy pro práci s literaturou

2. Dílo Josteina Gaardera
2.1. Společné rysy, témata a motivy v tvorbě Josteina Gaardera
Filosofie Otázky
Dopis
Zrcadlo
Kouzelné bytosti - průvodci
Otcové - průvodci
Fascinace vesmírem
Vánoce
Náhoda nebo osud
Narození dítěte
Smrt
Rovina snu, nevědomí
Tajemství
Pátrání
Vyprávění - Ich forma
2.2. Kompoziční principy
Prolínání a vrstvení příběhů
Dopis
2.3. Dílo Josteina Gaardera a divadelní práce
2.4. Dílo Josteina Gaardera a dramatická práce

3. Haló! Je tu někdo?
3.1. Analýza předlohy ve vztahu k dramatické výchově
3.2. Hlavní témata, která kniha nabízí pro dramatickou práci

4. Jako v zrcalde, jen v hádance
4.1. Analýza předlohy ve vztahu k dramatické výchově
4.2. Hlavní témata, která kniha nabízí pro dramatickou práci

5. Dívka s pomeranči
5.1. Analýza předlohy ve vztahu k dramatické výchově
5.2. Hlavní témata, která kniha nabízí pro dramatickou práci

Závěr

Seznam literatury
Přílohy