Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KOPECKÁ, Aneta: Divadlo DRAK a jeho vliv na divadlo Spare Parts Puppet Theatre

Vedoucí diplomové práce: doc. Jaroslav Provazník

OBSAH

ÚVOD                                                                       

1. KRÁLOVÉHRADECKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO DRAK
1.1. Vývoj Divadla DRAK od 70. let 20. století              
1.2. Představení Divadla DRAK pohledem diváka
1.3. Specifika Divadla DRAK

2. STRUČNĚ K HISTORII A SOUČASNOSTI LOUTKOVÉHO DIVADLA V AUSTRÁLII

3. Australské loutkové divadlo Spare Parts Puppet Theatre
3.1. Od kořenů k současnosti fremantleského divadla Spare Parts Puppet Theatre
3.2. Představení divadla Spare Parts  Puppet Theatre pohledem diváka    

4. SPOLUPRÁCE DIVADLA DRAK A SPARE PARTS PUPPET THEATRE
4.1. Odlišnosti a podobnosti Divadla DRAK a Spare Parts Puppet Theatre

ZÁVĚR
SEZNAM PRAMENŮ A ODBORNÉ LITERATURY

PŘÍLOHY
Příloha 1 - Fotografie z představení Černošská pohádka
Příloha 2 - Fotografie z představení Štěně, nebo špenát?
Příloha 3 - Fotografie z představení Jak si hrají tatínkové
Příloha 4 - Fotografie z představení Zlatovláska
Příloha 5 - Fotografie z představení Doremifa Sůl nad zlato
Příloha 6 - Fotografie Spare Parts Puppet Theatre
Příloha 7 - Plakáty pro inscenaci Kalevala, 1989
Příloha 8 - Fotografie scény k inscenaci Kalevala, 1985
Příloha 9 - Plakát pro inscenaci The Catmen        
Příloha 10 - Fotografie z představení The Carmen
Příloha 11 - Plakát pro inscenaci The Bunyip of Berkeley‘s Creek
Příloha 12 - Fotografie scény k inscenaci The Bunyip of Berkeley‘s Creek
Příloha 13 - Fotografie loutek pro inscenaci The Bunyip of Berkeley‘s Creek a jejich tvůrci       
Příloha 14 - Recenze z inscenace The Bunyip of Berkeley‘s Creek
Příloha 15 - Plakáty pro inscenaci Eat the Moom, 2000
Příloha 16 - Recenze k inscenaci Eat the Moon, 2000
Příloha 17 - Rozhovor časopisu ARTS se Zoe Atkinsonovou – Zmítkovou
Příloha 18 - Fotografie z představení The Birthday
Příloha 19 - Fotografie z představení The night ZOO
Příloha 20 - DVD záznam inscenace The Bunyip of Berkeley‘s Creek