Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KOLÁŘOVÁ, Daniela: Květa a Jaromír Sypalovi - kde, kdy, jak a s kým

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

Úvod

1. KAPITOLA - ŽIVOTOPISY
1.1. Jaromír Sypal
1.2. Květa Sypalová

2. KAPITOLA - HISTORIE DĚTSKÉHO DIVADELNÍHO SOUBORU RACEK
2.1. Události a soubory, které předcházely vzniku Racka
2.2. Dětský divadelní soubor Racek - úspěchy a stěžejní události

3. KAPITOLA - ODCHOVANCI JAROMÍRA A KVĚTY SYPALOVÝCH

4. KAPITOLA - METODIKA
4.1. Východiska a postupy manželů Sypalových
4.1.1. Vyzkoušené varianty
4.2. Práce Květy Sypalové s 1. - 5. třídou
4.3. Práce Jaromíra Sypala - práce se souborem

5. KAPITOLA - AUTORSKÁ TVORBA JAROMÍRA SYPALA
5.1. Vybrané scénáře
5.2. Přehled autorské tvorby Jaromíra Sypala

6. KAPITOLA - KAPLICKÉ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY

7. KAPITOLA - PŘÍNOS JAROMÍRA A KVĚTY SYPALOVÝCH PRO DRAMATICKOU VÝCHOVU

Použité prameny a literatura
Přílohy