Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KOCOURKOVÁ, Markéta: Divadelní prvky folklóru v tvořivé dramatice

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

Úvod

I. TEORETICKÁ ČÁST
1. Folklór a jeho divadelní oblast
2. K pohanským základům zvykoslovné tradice
3. Oblasti folklórní inspirace
4. Čas práce a čas posvátný
5. Hledání v krajových variantách folklórních útvarů
6. Smysl folklóru v práci s dětskou skupinou

II. LIDOVÝ ROK VE SVÝCH SVÁTCÍCH, OBŘADECH A OBYČEJÍCH
1. Zima
2. Předjaří
3. Jaro
4. Léto
5. Babí léto
6. Podzim

III. PRAKTICKÁ ČÁST
1. Na uvítanou
2. Na tom našem dvoře
3. O vláknech babího léta
4. Václavské pouťování
5. Podzimní dary
6. S pasáčky u ohníčku
7. Kosatá Zubatá
8. Zubatá Kosatá
9. Posvícenské hodování
10. Adventní příšeří
11. Návštěva svatého Mikuláše
12. Čertovské peklení
13. Pod betlémskou hvězdou
14. Štěstí, zdraví, pokoj svatý
15. O slepičí krok a ještě o skok dále
16. Zimní radovánky
17. Maškaření předmasopustní
18. Masopustní muzika
19. Masopustní veselí
20. Únor bílý, pole sílí
21. Než vylezou hadi, štíři
22. …Všecky kosu požala a pak sama umřela
23. Velikonoční hrátky
24. Cestou křížovou
25. Jarní probouzení
26. Čarodějnický slet
27. Ryze český svátek lásky
28. Dechem a duší stromů
29. Aby si voda nestýskala
30. Králové přijíždějí
31. Svatojánčení
32. Letní vandrování
33. Od zrna k božímu daru

IV. PŘÍLOHY
1. Obchůzka Barborek v Domovince
2. Mikuláš s čerty a andělem
3. Obchůzka Lucií v Domovince
4. Písecká vánoční hra
5. Novoroční koleda s fanfrnochem
6. Chození s hvězdou 2001
7. Hra o svaté Dorotě
8. Masopust v Domovince
9. Vítání jara
10. Čarodějnice v Domovince
11. Pálení čarodějnic
12. Otvírání studánek
13. Svatojánská slavnost

Soupis použitých pramenů a literatury
Přílohy fotografické