Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KECOVÁ, Vendula: Pověsti Českých Budějovic. Divadelní dílna s dětským souborem Lannovka (bakalářská práce)

Vedoucí bakalářské práce: doc. Eva Machková

OBSAH

Úvod
1. O projektu
1.1. Původní prostory pro projekt
1.2. Původní plán dílny

2. Popis skupiny
2.1. Členové souboru
2.2. Účastníci dílny
2.3. Rozhovor s dětmi o Českých Budějovicích

3. České Budějovice a jejich památky
3.1. Historie Českých Budějovic
3.2. Polygonální hradební bašta
3.3. Dominikánský klášter

4. O budějovických pověstech
4.1. Knihy, ze kterých jsem vybírala
4.2. Pověsti, které jsem si vybrala
4.2.1. O statečné jeptišce
4.2.2. O kamenné žábě

5. Rámcový plán projektu

6. Realizace projektu
6.1. Pátek
6.2. Sobota dopoledne
6.3. Sobota odpoledne
6.4. Neděle dopoledne
6.5. Neděle odpoledne

7. Metody

8. Hodnocení

Závěr

Literatura
Přílohy