Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KAŠPAROVÁ, Eva: Možnosti využití tvořivé dramatiky jako výchovně vzdělávacího principu na 1. stupni ZŠ

vedoucí diplomové práce: PhDr. Vladimíra Spilková, Csc.

 

OBSAH

Úvod

1. HLAVNÍ VÝCHODISKA PEDAGOGICKÝCH SMĚRŮ 20. LET 20. STOLETÍ
2. MOŽNOSTI VNITŘNÍ PROMĚNY VYUČOVÁNÍ
2.1. Humanizace a demokratizace školy
2.2. Vnitřní transformace školy
2.3. Osobnost učitele 1. stupně ZŠ

3. TVOŘIVÁ DRAMATIKA JAKO ALTERNATIVNÍ SYSTÉM PRÁCE NA 1. STUPNI ZŠ
3.1. Vývoj tvořivé dramatiky v USA a Anglii
3.2. Prostředky a cíle tvořivé dramatiky
3.3. Tvořivá činnost a tvořivá dramatika

4. OSOBNOST DÍTĚTE MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU V PROCESU TVOŘIVÉ DRAMATIKY
4.1. Mladší školní věk (6 – 9 let)
4.2. Tvořivá dramatika a dítě ve věku 6 – 8/9 let
4.3. Střední školní věk (9 – 11 let)
4.4. Tvořivá dramatika a práce s dětmi ve věku 9 – 11/12 let

ZÁVĚR

Historie