Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KALUŠOVÁ, Vendula: Knihy obrázkových příběhů jako zdroj inspirace pro dramatickou výchovu v mateřské škole

vedoucí bakalářské práce: Jaroslav Provazník

OBSAH

ÚVOD

I. DRAMATICKÁ VÝCHOVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
1. Dítě předškolního věku a dramatická výchova (DV)
1. 1. Hra v předškolním věku
2. Mateřská škola
2. 1. Vstup dítěte do MŠ a možnosti, které nabízí DV pro úspěšnou adaptaci
2. 2. DV a věkově smíšené třídy v MŠ
3. Integrace v MŠ se speciální péčí
3. 1. Přítomnost handicapovaného dítěte při DV v MŠ

II. PRÁCE S LITERATUROU S DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
1. Kritéria výběru literární předlohy pro DV v MŠ
2. Ilustrace v knihách pro děti
3. Bilderbuchy
3. 1. O knize Strado & Varius
3. 2. O knize Holčička a déšť

III. POPIS KONKRÉTNÍCH PROJEKTU
1. Porovnání obou projektů
2. Strado & Varius
3. Holčička a déšť

ZÁVĚR

Přílohy