Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

JURINOVÁ, Barbora: Obrazy prechodu v ľudových rozprávkách

Vedoucí práce: doc. Jaroslav Provazník

OBSAH

Úvod

1. Rituál
1.1. Prechodové rituály
1.2. Iniciácie

2. Obdobie dospievania
2.1. Hľadanie identity

3. Čarovné rozprávky v ľudovej tradícii a ich miesto v živote jednotlivca
3.1. Teórie o pôvode rozprávok
3.2. Miesto rozprávky v detskom svete

4. Obrazy iniciácií v ľudových rozprávkach
4.1. Vytýčenie spoločných znakov rituálu a rozprávky
4.1.1. Symbolika
4.1.2. Štruktúra
4.1.3. Funkcie

5. Príklady obrazov prechodu v konkrétnych ľudových rozprávkach
5.1. Možnosti výskytu a vysvetlenia rituálu v rozprávke
5.2. Iniciácie dievčenských hrdiniek
5.2.1. Trojruža
5.2.2. Soľ nad zlato
5.3. Iniciácie chlapčenských hrdinov
5.3.1. Popolvár

6. Význam a možnosti  využitia rituálov a rozprávok v dramatickej výchove
6.1. Rituály v procese výchovy
6.2. Význam rituálov a ich miesto v dramatickej výchove
6.3. Príklady a možnosti uplatnenia rozprávkových námetov
v rituáloch v dramatickej výchove
6.3.1. Dievčatá – Trojruža
6.3.2. Chlapci – Popolvár

Záver

Zoznam použitej literatúry