Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

JEDLIČKOVÁ, Klára: Poetický večer pro nejmenší (bakalářská práce)

Vedoucí bakalářské práce: doc. Jaroslav Provazník

OBSAH


1. Přednes jako cesta

2. Přednes jako projekt
2.1. Prvotní představa
2.2. Nový nápad
2.3. Způsob a metoda práce
2.3..1 Přednes pro děti
2.4. Cíle projektu

3. Realizace projektu
3.1. První setkání
3.2. Složení skupiny
3.2.1. Eliška
3.2.2. Denisa
3.2.3. Mikuláš
3.2.4. Matouš
3.3. První společná schůzka
3.3.1. První výběr textů
3.4. Individuální schůzky – práce s prózou
3.5. Reflexe – dílčí
3.6. Nové nápady
3.6.1. Konzultace
3.6.2. Nový materiál
3.6.3. Karel Jaromír Erben a jeho pohádky
3.6.4. Obnovená skupina – noví členové
3.6.5. Nový výběr pohádek
3.6.6. Příprava na soustředění
3.6.7. Soustředění – společná zkouška
3.6.8. Zhodnocení přípravy představení
3.7. Představení

4. Zhodnocení projektu

5. Závěr

eznam pramenů a literatury

Příloha – scénář