Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ICHOVÁ, Eva: Jiří Oudes a jeho přínos pro dramatickou výchovu

Vedoucí diplomové práce Mgr. Jaroslav Provazník

OBSAH

ÚVOD
„Loutkář – zapadlý vlastenec"
Ohlédnutí za dětmi a loutkami
Dramatická výchova ve svých počátcích
Vymezení úkolu a popis pracovního postupu

1. BIOGRAFICKÁ ČÁST
1.1. Nezdice
1.2. Kašperské Hory
1.3. Plzeň
1.4. Lítov
1.5. Zelená Lhota
1.6. Prášily
1.7. Těšov
1.7.1. Začátky a poměry v Těšově
1.7.2. Začátek divadelní práce v Těšově
1.7.3. Těšováček
1.7.4. Kurz na KLD DAMU a Oudesova cesta na LCH
1.7.5. Šumavské zjevení na Loutkářské Chrudimi
1.8. Plzeň
1.8.1. Inspektorem odboru kultury NVmP
1.8.2. Zástupcem ředitele LŠU
1.8.3. Ředitelem LŠU
1.8.4. Učitelem LŠU
1.8.5. Práce se sluchově handicapovanými dětmi
1.8.6. Jiří Oudes dnes

2. JIŘÍ OUDES - UČITEL, DIVADELNÍ PEDAGOG, LOUTKÁŘ
2.1. Budování metodiky
2.1.1. Loutkové divadlo jako metoda vyučovacího a výchovného procesu
2.1.2. Práce s dětským loutkářským souborem v Těšově
2.1.3. Práce v LDO LŠU v Plzni
2.1.4. Aplikovaná dramatická výchova se sluchově handicapovanými dětmi
2.1.5. Semináře
2.1.6. Literární odkaz
2.2. Dramaturgie
2.2.1. Charakteristika předloh
2.2.2. Dramaturgie Jiřího Oudese a její přínos pro ostatní loutkářské soubory a jejich práci
2.3. Výhodnost LD pro práci s dětmi podle J. Oudese

ZÁVĚR

Seznam používaných zkratek
Seznam použitých pramenů a literatury

Přílohy:
1. Stručné curriculum
2. Mapa jižního Sušicka
3. Inscenace, se kterými se Oudesovy soubory zúčastnily národních přehlídek
4. Scénáře inscenací Dřevěný táta a Zeživota oblázků
5. Fotogalerie