Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HUČÍNOVÁ, Věra: Herectví v přípravě učitelů dramatické výchovy

vedoucí diplomové práce: prof. Jaroslav Vostrý


OBSAH

Předmluva

I. MÁ BÝT DO PŘÍPRAVY UČITELŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY ZAČLENĚNO HERECTVÍ? POKUD ANO, PROČ?
1. Divadlo a herectví – kořeny dramatické výchovy. Ujasnění pojmů
2. Cíle herectví, divadla a dramatické výchovy. Důsledky odlišnosti pro využití herectví v dramatické výchově
3. Žákovská hra v roli, její charakter a funkce v rámci dramatické výchovy
4. Učitelova schopnost hry v roli a potřeba její kultivace
5. Odlišnost učitelovy hry v roli a herecké hry

II. VÝUKA HERECTVÍ PRO (BUDOUCÍ) UČITELE DRAMATICKÉ VÝCHOVY
1. Návrh koncepčního přístupu k předmětu hra v roli pro budoucí učitele dramatické výchovy
2. Návrh koncepčního přístupu k předmětu herectví roli pro budoucí učitele dramatické výchovy

Poznámky
Použitá literatura