Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HORÁČEK, Lukáš: Struktura improvizované dramatické hry (Zákulisí herní zkušenosti)

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

OBSAH

ÚVOD

I. POJEM IMPROVIZACE
I. 1. Hypotéza
I. 2. Ukázky

II. DEFICIENTNÍ SCÉNÁŘE
II. 1. Tvorba a vznik deficientních scénářů
II. 2. Poznámka - hra a výchova
II. 3. Jak scénář vzniká?
II. 4. Dílčí odpovědi na otázku místa a času vzniku scénáře
II. 5. Opakování dramatické akce
II. 5. 1. Spontánní dětská rolová hra
II. 5. 2. Plánování, příprava, zkoušení dramatické akce v DV
II. 6. Shrnutí mechanismu tvorby deficientních scénářů

III. STRUKTURA IMPROVIZOVANÉ DRAMATICKÉ AKCE
III. 1. Herní nálada, podivné atraktory a hranice hry
III. 1. 1. Herní nálada
III. 1. 2. Mozkové zákulisí
III. 1. 3. Hranice hry (příspěvek k teorii hry)
III. 2. Počátek hry
III. 2. 1. Kondice
III. 2. 2. Proces získávání kondice
III. 3. Obecná struktura improvizované dramatické akce
III. 3. 1. Reflexe propadání do herní nálady
III. 3. 2. Invariant improvizované dramatické akce

IV. ZÁVĚR

Použitá literatura