Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HOMOLOVÁ, Monika: Význam práce Miloslava Dismana pro dramatickou výchovu [podstatné části práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´98, Ústí nad Orlicí 1998]

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

Úvod

I. Stručný životopis Miloslava Dismana

II. Pokusné školy 20. let a činnost M. Dismana

III. Činnost M. Dismana za války

IV. Dismanova činnost v poválečné době

V. Dismanova metodika dramatické výchovy
V.1. Všeobecná estetická výchova
V.2. Význam kolektivu
- kolektiv jako podmínka výchovy
- kolektiv jako motivace
- soužití kolektivu jako předmět výchovy
V.3. Dětský přednes
V.4. Dětský dramatický projev
- analytický postup
- rozehrané pohádky
V.5. Technika mluvy

VI. Vznik LŠU

VII. Plán ÚSUM

VIII. Odraz práce Miloslava Dismana v současnosti

IX. Přehled veřejně kulturní činnosti M. Dismana - přehled konkrétních režijních prací

X. Bibliografie a fotoalba

Seznam použité literatury
Přílohy