Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HERDOVÁ, Eliška: Hra v roli na základě literární předlohy

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

 

OBSAH

Úvod

I. Hra v roli a její místo v dramatické výchově

II. Výběr literární předlohy a jeho kritéria
Literární hledisko ve vztahu k dramatické výchově
Hledisko pedagogické a psychologické

III. Učitelova příprava na vybranou předlohou
Kovář z Wootton Major
Skopová pečeně

IV. Hra v roli a literární předloha

Závěr

Textová příloha
Seznam citované literatury
Seznam použité literatury