Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HELEMÍKOVÁ, Lenka: Dramatická výchova ve speciálně pedagogickém prostředí

Vedoucí práce: doc. Eva Machková

OBSAH

Úvod

1. Speciálně pedagogické prostředí
1.1. Základní vymezení oblastí speciální pedagogiky
1.2. Speciální pedagog, vychovatel ve speciálním školství
1.3. Činitele ovlivňující reakce jedince na zdravotní postižení

2. Dramatická výchova jako součást paradivadelních systémů
2.1. Paradivadelní systémy edukační povahy
2.2. Paradivadelní systémy terapeutické povahy
2.3. Dramatická výchova

3. Dramatická výchova u jedinců s postižením
3.1. Dramatická výchova ve speciálním školství
3.2. Dramatická výchova u jedinců s mentálním postižením
3.3. Dramatická výchova u jedinců se zrakovým postižením
3.4. Dramatická výchova u jedinců se sluchovým postižením
3.5. Dramatická výchova u jedinců s tělesným postižením

4. Realizované projekty a hodiny
4.1. Prvky dramatické výchovy při výuce dějepisu na ZŠ praktické
4.2. Dramatická výchova u jedinců se středně těžkým mentálním postižením
4.3. Reminiscenční divadelní projekt

Shrnutí

Literatura