Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HAUSDOROVÁ, Lenka: Tři typy dramatické výchovy. Rozdíly v pojetí dramatické výchovy na třech typech institucí

vedoucí diplomové práce: Jaroslav Provazník


OBSAH

1. ÚVOD

2. CÍLE A FUNKCE V JEDNOTLIVÝCH INSTITUCÍCH (a krátce o metodách)
2.1. Cíle a hodnoty DV
2.2. Osnovy DV
2.3. Výběr látky
2.3.1. Kritéria výběru látky ve vztahu ke skupině
2.3.2. Kritéria výběru látky ve vztahu k jejím vlastnostem
2.4. Plánování

3. STAVBA HODINY

4. HODNOCENÍ

5. ZÁVĚR

Přílohy
Použitá literatura