Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HABRYCHOVÁ KOUTOVÁ, Hana: Výtvarně-dramatické dílny

Vedoucí práce: doc. Eva Machková

OBSAH

1. Úvod

2. Základní východiska výtvarně-dramatické dílny pro SŠ
2.1. Krize výtvarného projevu a její důsledky
2.2. Výtvarná dílna
2.3. Metody dramatické výchovy při práci ve výtvarně-dramatické dílně

3. Realizované výtvarně-dramatické dílny a výtvarně-dramatický projekt
3.1. Skylla a Mínós
3.2. Romeo a Julie / Romeo a Merkucio
3.3. Vrba
3.4. Krvavá svatba?

4. Výtvarně-dramatická dílna

5. Závěr

Literatura

Přílohy