Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

FIDLEROVÁ, Klára: Literární látky pro studentky střední odborné školy pedagogické

Vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková

OBSAH

1. ÚVOD

2. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA SKUPIN(Y)
2.1. Charakteristiky skupiny vyplývající z vekových zvláštností
2.2. Charakteristiky vyplývající z prevážne dívcího složení skupiny
2.3. Charakteristiky vyplývající z profesní orientace skupiny
2.4. K charakteristice konkrétních skupin

3. CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU OSOBNOSTNÍ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA NA SOŠPg

4. TYPY DRAMATICKOVÝCHOVNÉ PRÁCE (NA SOŠPg)
4.1. Cvicení
4.2. Dramatická hra
4.3. Výchovné drama
4.4. Inscenacní proces
4.5. Metodický rozbor

5. BOŽENA NĚMCOVÁ: DIVÁ BÁRA
5.1. Strucná charakteristika literárního díla
5.2. Témata pro dramatickovýchovnou práci
5.3. Konkrétní využití v praxi1
5.3.1. Bára - úvodní hodiny ODV pro 1. rocník
5.3.2. Poznámky k realizovanému projektu

6. TRISTAN A ISOLDA
6.1. Strucná charakteristika literárního díla
6.2. Témata pro dramatickovýchovnou práci
6.3. Konkrétní využití v praxi1
6.3.1. Tristan a Isolda – dve po sobe jdoucí lekce
6.3.2. Poznámky k realizovaným hodinám

7. ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
7.1. Strucná charakteristika literárního díla
7.2. Témata pro dramatickovýchovnou práci
7.3. Konkrétní využití v praxi
7.3.1. Šípková Ruženka - tři po sobě jdoucí lekce
7.3.2. Poznámky k realizovanému projektu

8. ARTUŠOVSKÉ LEGENDY
8.1. Strucná charakteristika literárních děl
8.2. Témata pro dramatickovýchovnou práci
8.3. Konkrétní využití v praxi
8.3.1. Inspirace a její zhodnocení v jedné hodině ODV
8.3.1.1. Elaine z Astolat - príprava na lekci dramatické výchovy v 1. ročníku
8.3.2. Scénář
8.3.3. Cíle inscenačního procesu s 2. ročníkem SOŠPg
8.3.4. Cíle inscenačního procesu
8.3.5. Mezníky a problémy inscenačního procesu
8.3.6. Dramaturgická fáze
8.3.7. Nesoustředěné soustředění aneb Snaha o shrnutí toho, o čem hrajeme
8.3.8. Silná inspirace
8.3.9. Soustředěné soustředení aneb Důsledky pedagogického prozření
8.3.10. Propojování a dočištování
8.3.11. Premiéra
8.3.12. Zhodnocení dosažených cílů

9. TŘI TIPY PRO DRAMATICKOVÝCHOVNOU PRÁCI
9.1. Vichrné návrší Emily Brontëové
9.2. Zlodějka Sarah Watersové
9.3. Starověké báje a pověsti Rudolfa Mertlíka
9.3.1. Amor a Psýché
9.3.2. Niobé
9.3.3. Závist a Zasloužený trest
9.3.4. Perseus
9.3.5. Lémnanky (z báje Dobrodružná plavba Argonautu za zlatým rounem)
9.3.6. Médeia (z báje Dobrodružná plavba Argonautu za zlatým rounem)
9.3.7. Zrádná dcera
9.3.8. Vertumnus a Pomona
9.3.9. Orestés

10. ZÁVĚR

Seznam pramenů a literatury

PŘÍLOHY
Obsahy vybraných analyzovaných děl
Elaine z Astolat