Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

FALTÝNEK, Vilém: Od počitku ke katarzi. Psychologické aspekty percepce a apercepce divadelního představení

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.


OBSAH

1. ÚVOD

2. KDO JE DIVÁK?
2.1. Pokus o definici
2.2. Etymologie „diváka“

3. DIVÁK MEZI RITUÁLEM A HROU

4. DIVÁCKÉ VNÍMÁNÍ
4.1. Vnímání z hlediska psychologie
4.2. Vnímání divadelního představení
4.3. Pozornost
4.4. Představy a fantazie

5. PROŽÍVÁNÍ A EXPRESE
5.1. Vjem je prožíván
5.2. Zážitek a jeho komponenty
5.3. Emoce
5.4. Vcítění

6. KATARZE A DISTANCIACE
6.1. Katarze
6.2. Distanciace

7. ZÁVĚR

Prameny a literatura