Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

EBELOVÁ (KUBOVÁ), Lenka: Význam pantomimy v dramatické výchově

vedoucí diplomové práce: prof. Zoja Mikotová

OBSAH

1. ÚVOD

2. O POHYBU V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

3. VYSVĚTLENÍ POJMŮ
3.1. Pantomima jako druh pohybového divadla
3.2. Pojem pantomima v dramatické výchově

4. ROZDÍL MEZI DIVADELNÍ PANTOMIMOU A PANTOMIMOU V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ

5. NASTÍNĚNÍ VÝVOJE PANTOMIMY - ZÁSADNÍ PROMĚNY
5.1. Antická pantomima
5.2. Pantomima v období středověku
5.3. Komedie dell’arte
5.4. Anglická klasická klaunská pantomima
5.5. Jean Gaspar Deburau
5.6. Filmová němá groteska
5.7. Francouzská divadelní avantgarda
5.7.1. Charles Dullin
5.7.2. Etienne Decroux
5.7.3. Jean Louis Barrault
5.7.4. Marcel Marceau
5.8. Česká poválečná pantomima

6. PANTOMIMA JAKO DIVADELNÍ UMĚNÍ

7. PANTOMIMA V KONTEXTU POHYBOVÉ VÝCHOVY
7.1. Pohybová výchova
7.2. Obsah pohybové výuky

8. VÝZNAM PANTOMIMY V DV
8.1. Význam pantomimy v DV v kontextu osobnostně sociálního rozvoje
8.1.1. Mladší školní věk
8.1.2. Starší školní věk
8.1.3. Dospívání
8.2. Význam pantomimy v DV v kontextu divadelní práce
8.2.1. Specifika pantomimy
8.2.2. Vliv pantomimy na kvalitu pohybu
8.2.3. Význam rytmu pro pohyb
8.2.4. Nevýhody a rizika aneb na co si musíme dát pozor, rozhodneme-li se
hrát představení formou pantomimy
8.2.5. Shrnutí problematiky

9. PANTOMIMICKÉ TECHNIKY
9.1. Techniky užívané v DV
9.2. Shrnutí cílů, jejichž dosažení pantomima podporuje
9.3. Užití zvuku a hlasu v pantomimických technikách
9.4. Užití hudby
9.5. Propojení s výtvarnou stránkou

10. ODKUD KAM S PANTOMIMOU SMĚŘOVAT
10.1. 1. fáze - mladší školní věk
10.2. 2. fáze - starší školní věk
10.3. 3. fáze - dospívání a dospělost
10.4. Užití pantomimy jako techniky (v dosud nezmíněných kontextech)

11. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
11.1. Obsah učení
11.2. Vlastnosti nonverbální komunikace
11.3. Komunikační kanály
11.4. Role a nonverbální komunikace
11.5. Strategie
11.6. Osobní nonverbální styl

12. JACQUES LECOQ
12.1. Příklady cvičení
12.2. Masky
12.3. Akrobacie
12.4. Klaun

13. MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PANTOMIMA
13.1. Školy v České republice
13.1.1. Oblast vysokého školství
13.1.2. Oblast středních a vyšších škol
13.1.3. Výuková centra
13.2. Festivaly a přehlídky pantomimy v České republice
13.2.1. Kašparův Mimoriál v Kolíně
13.2.2. Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla v Kolíně Otevřeno
13.2.3. Festiválek - Jsem spokojenej aneb...

14. VYBRANÁ CENTRA A FESTIVALY V RÁMCI EU VĚNUJÍCÍ SE PANTOMIMĚ
14.1. Školy
14.2. Festivaly

ZÁVĚR

Použitá literatura