Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

DVOŘÁKOVÁ, Iva: Využití metod dramatické výchovy ve vyučování dějepisu na čtyřletém gymnáziu

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková

 

OBSAH

ÚVOD

1. ZÁKLADNÍ POJMY
1.1. Dramatická výchova
1.2. Metody dramatické výchovy
1.3. Školní dějepis
1.4. Metody dějepisného vyučování

2. STYČNÉ PLOCHY VYUČOVÁNÍ DĚJEPISU A DRAMATICKÉ VÝCHOVY

3. RÁMEC VYUŽITÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY VE VYUČOVÁNÍ DĚJEPISU

4. KONKRÉTNÍ NÁVRHY VYUŽITÍ METOD DRAMATICKÉ VÝCHOVY VE VYUČOVÁNÍ DĚJEPISU NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU
4.1. Menší hrové celky
A. Úvod
B. Konkrétní návrhy menších hrových celků podle ročníků
4.2. Větší hrové celky
A. Úvod
B. Konkrétní návrhy větších hrových celků pro vyučování dějepisu
C. Další vhodná témata pro aplikaci metod dramatické výchovy ve vyučování dějepisu na čtyřletém gymnáziu

ZÁVĚR

Seznam literatury
Přílohy