Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

DUCHEK, Libor: Rytmika v dramatické výchově

vedoucí diplomové práce: Jaroslav Provazník


OBSAH

Předmluva

Úvod

1. TÉMA RYTMU V LITERATUŘE DRAMATICKÉ VÝCHOVY
1.1. Metodiky a receptáře dramatické výchovy z pohledu rytmiky
1.2. Cíle a metody dramatické výchovy z pohledu rytmiky
1.3. Shrnutí průzkumu vybrané literatury dramatické výchovy z hlediska rytmu

2. SPECIFIČNOST RYTMICKÉHO MYŠLENÍ V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ
2.1. Periodická hudební rytmika a její nevhodnost pro dramatickou výchovu
2.2. Dramatická výchova a skutečnost
2.3. Prvky a principy rytmického uspořádání skutečnosti

3. ZÁVĚREČNÁ KAPITOLA

Příloha
Seznam použité literatury