Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

DOLEŽALOVÁ, Jarmila: Čtenářství a dramatická výchova. Rozvíjení předpokladů ke čtenářství jako jeden z úkolů dramatické výchovy

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková

OBSAH

1. ÚVOD

2. KNIHA A OSTATNÍ MÉDIA

3. VÝCHOVA KE ČTENÁŘSTVÍ
3.1. Rodina a její vliv na budoucího čtenáře
3.1.1. Říkadla
3.1.2. Pohádky
3.1.3. Naučná literatura
3.1.4. Setkání s uměním – estetické působení knihy
3.1.5. Ilustrace v dětské knize
3.1.6. Kvalita knihy
3.1.7. Atmosféra rodiny a její životní styl
3.2. Mateřská škola a její působení na vznik čtenářství

4. KNIHA A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
4.1. Historie a současný vztah
4.2. Pomoc DV při osvojování dovednosti číst
4.3. Příklady využití knih v DV a vazba na čtenářství

5. ZKUŠENOSTI Z VLASTNÍ PRAXE
5.1. Lekce DV v Lužánkách a v Labyrintu
5.1.1. Pohádka folklorní
5.1.1.1. Božena Němcová: O Smolíčkovi
5.1.2. Báseň
5.1.2.1. Eva Rechlinová: Právě
5.1.3. Umělá pohádka, pohádka moderních autorů
5.1.3.1. Béla Horgas: O Zeleném prasátku
5.1.3.2. Jindřiška Ptáčková: Jak maminka napravila trpaslíka
5.1.3.3. Daisy Mrázková: Slon a mravenec
5.1.3.4. Miloš Macourek: O mrazíku, který maloval barvami
5.2. Semináře a dílny určené pro rodiče s dětmi
5.2.1. DRDOL 1994
5.2.2. DRDOL 1997
5.2.3. Loutkářská Chrudim 1995
5.2.4. Shrnutí poznatků ze seminářů pro rodiče s dětmi
5.3. Náměty a postřehy učitelů

6. ZÁVĚR

Přílohy
Seznam použité literatury