Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

DOBEŠOVÁ, Monika: Hrdinská epika v dramatické výchově - proč a jak? DOČKAL, Viktor: Participační divadlo

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

1. ÚVOD
1.1. Dramatická výchova je…
1.2. Hrdinská epika je…

2. PROČ?
2.1. Nahlédnutí do vývojové psychologie
2.1.1. Období 11-13 let
2.1.2. Postupubescentní středoškolská mládež
2.2. Volba literární předlohy
2.3. Charakteristika zvoleného okruhu literatury
2.3.1. Zvolené knihy
2.3.2. Dramatičnost hrdinské epiky
2.3.3. Témata hrdinské epiky

3. JAK?
3.1. Konkrétní příklady z praxe
3.1.1. Dramatický kroužek v Kunštátě ve školním roce 1997-1998
A: Lohengrin, rytíř s labutí
B: Čest a láska mladého rytíře Rodriga z Vivaru
3.1.2. Dramatický kroužek ve školním roce 1998-1999
A: Kroniky
B: Vesničané
C: Zpěvy sladké Francie
3.2. Návrhy dalšího využití
3.2.1. Středoškolská mládež
A: Robin Hood –rub a líc hrdinství
B: Lancelot
C: Příběh o Tristanovi a Isoldě
3.2.2. Možnosti integrace
A: Menší celky
B: Obsáhlejší struktury
3.2.3. Možnosti využití hrdinské epiky při zábavných činnostech ve volném čase
A: Sportovní odpoledne
B: Letní tábor – Hledání svatého Grálu

4. ZÁVĚR

Použitá literatura
Přílohy