Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

DLABOLA, Zdeněk: Výchovná dramatika pro chlapce, její zvláštnosti a uplatnění v praxi

vedoucí bakalářské práce: Irina Ulrychová

OBSAH

ÚVOD

MOJE PRAKTICKÁ ZKUŠENOST S VÝCHOVNOU DRAMATIKOU PRO CHLAPCE
Charakteristika skupiny
Cíle práce na první pololetí školního roku
Realizace
Závěr

MUŽSKÝ A ŽENSKÝ PRINCIP
Úvod
Od začátku
Mužský a ženský princip
Vývoj mužské a ženské identity v jednotlivých etapách ontogeneze
Období vzdoru
Předškolní a mladší školní věk
Střední školní věk
Starší školní věk
Faktory ovlivňující výchovu chlapců

VÝCHOVNÁ DRAMATIKA PRO CHLAPCE
Styl vedení
Stavba lekce
Motivace pro práci
Problémy a otázky

ZÁVĚR

Citace
Použité prameny
Použitá literatura