Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

DLABOLA, Zdeněk: Dětská slovesná tvořivost

vedoucí diplomové práce: Jaroslav Provazník

OBSAH

ÚVOD

VÝCHODISKA
Literatura a slovesnost
Jazyk jako stavebnice
Téma a námět
Příběh
Výtvarno a slovesnost
Hudba a slovesnost
Pohyb a slovesnost
Drama a slovesnost

TVŮRČÍ POTENCIÁL
Motivace dítěte ke slovesné tvořivosti
Vyjadřovací schopnosti
Pozornost a vnímání
Paměť
Představivost, obrazotvornost a fantazie
Hodnocení a sebehodnocení

NADSTAVBA - SMĚŘOVÁNÍ K TVORBĚ
Učitel aneb základní kámen - kreativita aneb úhel pohledu
Tvorba -něco víc
Prezentace
Nástěnky a časopisy
Literární soutěže
Přednes vlastních textů a jeho úskalí
Autorské divadlo

ZÁVĚR

Citace
Použitá literatura