Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ČMELÍKOVÁ, Barbora: Bohatýrské byliny a dramatická výchova (bakalářská práce)

Vedoucí bakalářské práce: doc. Eva Machková

OBSAH

Úvod

1. Látka
1.1. Byliny
1.2. Autor textů Jan Vladislav
1.3. Stručný obsah vybraných bylin

2. Popis skupiny

3. Příprava projektu
3.1. Obsah a vymezení projektu
3.2. Cíle projektu
3.3. Použité metody
3.4. Příprava projektu, materiálu a pomůcek

4. Průběh projektu
4.1. Staří východní Slované
4.2. Jablonná – víkendové soustředění
4.2.1. Zaklínadlo
4.2.2. Vědecký výzkum
4.2.3. Skomoroch
4.2.4. Hrdinství

5. Hodnocení projektu, splnění jednotlivých cílů, co by se dalo udělat příště jinak

6. Inspirace projektem pro jiné využití
6.1. Využití pro výuku ruského jazyka
6.2. Využití pro výuku dějepisu

Závěr
Bibliografie a odkazy
Přílohy