Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

CISOVSKÁ, Hana: Podíl tvořivé dramatiky na utváření učitelských dovedností (magisterská práce)

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

ÚVOD

1. POJETÍ A UTVÁŘENÍ DOVEDNOSTÍ UČITELE
1.1. Dovednosti učitele
1.2. Utváření dovedností

2. TVOŘIVÁ DRAMATIKA A UTVÁŘENÍ UČITELSKÝCH DOVEDNOSTÍ
2.1. Cíle a úkoly
2.2. Metody a prostředky

3. MODEL TRÉNINKU
3.1. Charakteristika kolektivu studentů
3.2. Podmínky tréninku
3.3. Trénink
3. 3. 1. Psychofyzické uvolnění
3. 3. 2. Vnímání
3. 3. 3. Kontakt a komunikace
3. 3. 4. Sdělování
3. 3. 5. Tvořivost

ZÁVĚR

Přílohy
Seznam použité literatury