Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ČERVENKOVÁ, Eva: Improvizace v dramatické výchově a herectví (Pokus o odhalení principů a zákonitostí improvizace)

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková

 

OBSAH

ÚVOD

1. CO JE IMPROVIZACE
1.1. Improvizace v divadle
1.2. Improvizace ve výchově

2. NALADĚNÍ PRO IMPROVIZACI
2.1. Tělo jako nástroj pro hercovu improvizaci
2.2. Naladění pro improvizaci v dramatické výchově
2.2.1. Sebepozorování – sebeuvědomění
2.2.2. Vnímání
2.2.2.1 Intuice
2.3. Další předpoklady pro improvizaci
2.3.1. Pohybová průprava
2.3.2. Průprava mluvního projevu a řeči
2.4. Podněty pro improvizaci
2.5. Improvizace sólová a skupinová
2.5.1. Improvizace sólová
2.5.2. Improvizace skupinová
2.5.3. Úloha učitele při vedení improvizace

3. FUNKCE IMPROVIZACE V DIVADLE A VE VÝCHOVĚ
3.1. Dětské herectví

4. ZÁVĚR

Seznam literatury