Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

BOUČEK, Martin: Dramatická výchova v didaktice dějepisu – využití her dramatické výchovy ve výuce dějepisu

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.


OBSAH

ÚVOD

1. VÝCHODISKA DRAMATICKÉ VÝCHOVY
1.1. Filozofie pragmatické pedagogiky
1.1.1. Výchovné cíle dle Johna Deweye
1.1.2. Význam zkušenosti ve výchovně dramatickém projetí
1.1.3. J. Bruner a jeho pojetí vyučování
1.2. Psychologie poznání - vývojová psychologie
1.2.1. Vývoj osobnosti, inteligence a myšlení
1.2.2. Role v sociální psychologii
1.3. Pedagogický zřetel efektivity vyučování
1.3.1. Charakteristika dramatické výchovy a jejího procesu
1.3.1.1. Metody dramatické výchovy
1.3.1.2. Proces dramatické výchovy
1.3.2. Komplexnost výchovných cílů
1.3.3. Hodnocení
1.3.4. Exkurs na téma efektivity vyučování

2. SNAHY PEDAGOGŮ A HISTORIKŮ O ZMĚNY VÝUKY DĚJEPISU
2.1. Osnovy dějepisu
2.2. Metodika a didaktika dějepisu
2.2.1. Metodika v pojetí Václava Mejstříka
2.2.2. Didaktika prof. Vratislava Čapka
2.2.2.1. Zvláštní metodické nároky dějepisu
2.2.2.2. Pojetí dějepisné výuky
2.3. Vnímání historických událostí u dětí
2.3.1. Základy historického myšlení aneb propedeutika dějepisu
2.3.1.1. Časová osa
2.3.1.2. Genealogické relace

3. DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE VÝUCE DĚJEPISU

ZÁVĚR

Seznam literatury