Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Pokyny k vyplnění a odeslání přihlášky

Základy dramatické výchovy

Kurz je určen pro pedagogy různých typů škol (ZŠ, ZUŠ, SŠ atd.) a vzdělávacích zařízení (domy dětí a mládeže, centra volného času apod.). Předpokladem je ukončené VŠ vzdělání v oblasti edukační práce nebo SŠ vzdělání s doloženou praxí v oboru dramatické výchovy.

Přihláška uchazeče o studium čtyřsemestrálního kurzu celoživotního vzdělávání podle § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a §10 zákona č. 317/2005 Sb. (studium k prohlubování odborné kvalifikace) je dostupná po kliknutí na odkaz Elektronický formulář přihlášky.

Přihlášku vyplňte elektronicky, poté vytiskněte a zašlete na adresu studijního oddělení DAMU, Karlova 26, 116 65 Praha.

Spolu s přihláškou pošlete:

  • strukturovaný profesní životopis, v němž uvedete i školu nebo zařízení, kde pracujete s dětmi nebo mládeží,
  • motivační dopis,
  • výpis absolvovaných seminářů nebo dílen dramatické výchovy a materiály, osvědčení, které považujete za důležité k posouzení žádosti o přijetí ke studiu.

Garant: doc. Mgr. Radek Marušák

Pořadatel: katedra výchovné dramatiky DAMU

Místo konání: katedra výchovné dramatiky, Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, 116 65  Praha 1

Časový rozsah: 4 semestry, celkem 420 hodin přímé výuky: září - červen 1 víkendové setkání měsíčně (pátek odpoledne, sobota, neděle) + účast na některé z dílen dramatické výchovy (Jičín, Dětská scéna) v rozsahu 55 hodin výuky.

Máte-li o tento kurz zájem, vyplňte přihlášku v elektronické podobě, poté vytiskněte a zašlete spolu s přílohami na adresu studijní oddělení DAMU, Karlova 26, 116 65  Praha 1 - nejpozději do 16. 6. 2017. Přijímací zkoušky proběhnou formou výběrového řízení.