Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Tvořivá dramatika 3/2017

ÚVAHY POJMY SOUVISLOST

Kateřina Dudová: Paradoxy dětského divadla v Rusku

 

DRAMATIKA VÝCHOVA VZDĚLÁVÁNÍ

Anna Hrnečková: Současná galerijní edukace v České republice

Denisa Tchelidze: Drama in education v Retzhofe: Zmeny – výzvy – voľby: umenie jednať „správne“

Jiří Forejt: O vztahu filmové a dramatické výchovy


DRAMATIKA UMĚNÍ DIVADLO

Michaela Váňová: Se třídou do divadla

Anna Bura: Divadelní lektor, nebo divadelní pedagog?


REFLEXE RECENZE INFORMACE

Roman Černík: Dramatická, nebo divadelní výchova? Úvahy nad knihou Divadlo a výchova Silvy Mackové

Hana Cisovská: Úvahy nad úvahami o oboru aneb Dramatická, nebo divadelní výchova – to je to, oč tu běží!

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Luděk Korbel: Nikdy nevím, jak příběh dopadne: Rozhovor s Jeanem-Claudem Mourlevatem

Kristýna Plíhalová: Nesuďte, abyste nebyli souzeni

Eva Machková: Pověsti cizích zemí 3: Napříč Evropou

Luděk Korbel-Michaela Lažanová-Lucie Šmejkalová-Kristina Procházková-Klára Fidlerová-Matěj Hájek-Marta Žilková: Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež


DĚTSKÁ SCÉNA 54

Jana Mandlová-Anna Kempová: Psi, neztrácejte naději

Jana Mandlová K procesu tvorby inscenace Psi, neztrácejte naději souboru Modroočky Dramatické školičky Svitavy

Anna Kempová: Psi nebaletí

Martina Kolářová-Marka Míková: Méďa spěchá domů

Martina Kolářová Několik slov o Míšovi, o tom, jak se rodil a proměňoval

Marka Míková: Jonáš spěchá domů


Obsah všech dosud vydaných čísel Tvořivé dramatiky, archiv starších čísel a veškeré důležité informace o dramatické výchově najdete na adrese www.drama.cz.