Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Tvořivá dramatika 2/2017

ÚVAHY POJMY SOUVISLOST

Jaroslav Provazník: Škola a dramatická umění: Mimetická hra – nejpřirozenější metoda učení o divadleI

 

DRAMATIKA UMĚNÍ DIVADLO

Dětská scéna 2017: 46. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 46. celostátní přehlídka dětského divadla. Svitavy 9.–15. června 2017

Anna Hrnečková: Dětská scéna 2017

Mariana Čížková: Aká bola Zlatá priadka 2017?

Luděk Richter: Soukání 2017


DRAMATIKA VÝCHOVA VZDĚLÁVÁNÍ

Anna Hrnečková: IDEA Europe v Praze

Alena Skálová: Prostor pro dramatickou výchovu ve školním vzdělávání: Londýnská inspirace

Alena Skálová: Kameník Joši


REFLEXE RECENZE INFORMACE

Jaroslav Provazník: Dvakrát Tvorivá dramatika: Opožděná recenze jako příspěvek k oživení na slovenské dramatickovýchovné scéně

Kateřina Řezníčková: Divadelní svět J. A. Komenského

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Gabriela Zelená Sittová: Průniky světů Marky Míkové

Eva Machková: Pověsti cizích zemí 2: Na západ od Aše – západní a severozápadní Evropa

Kristina Procházková: Jak porozumět výtvarnému umění?

Josef Pekárek: Jaké časopisy děti ve skutečnosti čtou?

Jaroslav Provazník: Informace a odborné práce o českých časopisech pro děti

Luděk Korbel-Gabriela Zelená Sittová-Marta Žilková-Lucie Šmejkalová-Kristina Procházková-Matěj Hádek: Nahlédnutí do nových knih pro děti a mládež


DĚTSKÁ SCÉNA 53

Marica Šišková-Pavel Sanajev: Pochovajte ma za lištu

Marica Šišková: Metodické poznámky k procesu vzniku inscenácie        

Pavel Sanajev: Pochovajte ma za lištu


Obsah všech dosud vydaných čísel Tvořivé dramatiky, archiv starších čísel a veškeré důležité informace o dramatické výchově najdete na adrese www.drama.cz.