Katedra teorie a kritiky

stripe1

Přehled přednášek - letní semestr 2016/2017

/přednášky se konají v HALLEROVĚ SÁLE, II. p. DAMU – střední trakt/

Datum

Dějiny divadla v kontextu vývoje západní kultury I

středa 9-10,25

Divadlo v české kultuře

středa 12, 00 – 13,25

Dějiny divadla v kontextu vývoje západní kultury II

středa 13,35-15

15.02.17

Francouzský klasicismus

Jobertová

Osobnosti „generace 45“

Sílová

Od surrealismu k Artaudovi

Jobertová

22.02.17

Francouzský klasicismus

Jobertová

Program O. Krejči v ND a v Divadle za branou

Sílová

Brecht a německé politické divadlo

Schlegelová

01.03.17

Italský vynález scénografie a směry novověkého divadla

Vostrý

Alfréd Radok

Petružela

Existencialismus a absurdní divadlo

Vedral

08.03.17

Od Moliera k Beaumarchaisovi

Jobertová

České drama padesátcýh a šedesátých let

Janoušek

Americké drama a divadlo

Hančil

15.03.17

Ruský romantismus

Magdová

Jan Grossman

Klíma

Druhá divadelní reforma - Grotowski

Pilátová

22.03.17

Vídeňské lidové divadlo

Augustová

Moderní česká scénografie

Hejmová

Druhá divadelní reforma – Kantor

Jiřík

29.03.17

Německé osvícenství a hnutí Sturm und Drang

Augustová

Od operety k muzikálu: vývoj zábavné hudebního divadla v 2.pol. 20.stol.

Bár

Slovenské divadlo

 Kyselová

05.04.17

Německá klasika

Augustová

Evžen Sokolovský v kontextu programu politického divadla Mahenovy činohry

Hanáková

Vznik moderního irského dramatu

Pilný

12.04.17

Francouzský romantismus

Jobertová

Činoherní klub a malé scény

Císař

Současné francouzské divadlo

Jobertová

19.04.17

Anglický a německý romantismus

Pokorný

České loutkové divadlo – od tradice k alternativě

Lešková

Současné německé divadlo a drama

Augustová

26.04.17

Itálie 18. století

Kudláčková

České divadlo za normalizace a po ní

Janoušek

Současné ruské divadlo a drama

Magdová

03.05.17

Zlomvaz

Zlomvaz

Zlomvaz

10.05.17

Vídeňská moderna

Augustová

Ypsilonka a studiová divadla

Etlík

Nový cirkus

Štefanová

17.05.17

Polská moderna

Jiřík

České divadlo po roce 89

Tichý

Poválečné britské divadlo a drama

Schlegelová