Katedra teorie a kritiky

stripe1

Pohostinská výuka prof. Drábka - Divadelní překlad a adaptace

Datum a místo konání:

19.-21. 4. 2017 vždy 10:00-13:00 a 14:00-17:00 v zasedací místnosti vedle Hallerova sálu, střední trakt, 2. patro.

Zápis do KOSu:

Předmět si v KOSu zapisujte jako 207WSA3 Workshop I. 3, jde o předmět ukončený zápočtem za 3 kredity. Zápis je přednostně otevřen studentům KTK, od 10.4.2017 bude otevřen pro studenty všech ostatních oborů.

!! Pro ty z řad studentů, kteří nepotřebují kredity, ale měli by zájem se semináře zúčastnit, je možné si předmět zapsat jako 207WSA1 Workshop I. 1 za 1 kredit. Povinností nadále je seznámit se předem s předepsanou literaturou a připravit si prezentaci do semináře, není však nutné po skončení kurzu psát seminární práci. !!

!!! Předměty si zapisujte ve formuláři: Předměty > Zápis předmětu > Moduly a mimořádné předměty !!!


Anotace:

V současnosti je i v minulosti byla adaptace (a jí blízký překlad) pro divadlo zdaleka nejproduktivnější tvůrčí proces. A to i přesto, že novodobé divadlo nadržuje původní dramatické tvorbě. Nové hry vznikají jako dramatizace beletrie, úpravy starších her, adaptace filmů nebo i jako výsledky dobrodružnější („nepravidelné“) dramaturgie. Jiný druh adaptace –pro divadlo naprosto specifický – je pak vývoj, kterým text hry prochází při dramaturgické úpravě, při zkoušení inscenace a někdy dokonce i v průběhu reprízování. Divadlo jako médium ústní (orální) se řídí vlastními pravidly a musí nutně vystoupit ze sféry psaného slova. Tento druh adaptace – tedy přizpůsobování konkrétnímu herci, dialogu, dramatické situaci, scénografii, obecenstvu, produkčním požadavkům a podobně – se týká i tvorby původní a v neposlední řadě i děl překladových, přísně střežených autorským právem (a agenturami).

 Tento intenzivní třídenní praktický seminář vychází z tvrzení, že divadelní překlad a adaptace jsou naprosto specifické a s ničím nesrovnatelné tvůrčí činnosti. Seminář (s prvky dílny) se bude zabývat tvůrčími procesy adaptace a překladu, které se v různých druzích divadla v zahraničí i u nás odehrávají při přípravě inscenací. Jeho účelem je reflektovat současnou i historickou inscenační praxi za účelem rozvíjení vlastního tvůrčího potenciálu a její kritické reflexe. Kurz je určen pro studenty všech oborů a ročníků.

Instrukce pro studenty:

(1) jde o intenzívní kurz, který bude probíhat během 3 dnů od 19. do 21. dubna 2017 (10:00-13:00 a 14:00-17:00);

(2) ačkoli patrně budu propukat v monology, bude to zejména seminář založený na diskusích a praktických aplikacích přečteného a zhlédnutého, a tudíž bude nutné, abyste se předem připravili a materiály nastudovali;

(3) hodnocení bude založeno především na aktivitě v seminářích, včetně individuální prezentace, na praktickém výstupu (krátké scéně, upřesním v seminářích) a pak na závěrečné seminární práci (zadání níže).

Základní četba (nutné nastudovat předem!):

(a) Theatralia 2012, roč. 15, č. 1, číslo věnované dramatickému překladu k dispozici: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/124377;

(b) Pavel Drábek, České pokusy o Shakespeara (2012), jmenovitě kapitola I.1 „Před začátkem“ (str. 11-75); k dispozici na: http://bit.ly/1EAAswG nebo k zakoupení v dobrých knihkupectvích;

(c) Margherita Laera (ed.), Theatre and Adaptation (2014), jmenovitě rozhovory s Katie Mitchell (213-226) a se Simonem Stephensem (255-268); k dispozici v knihovně DAMU k prezenčnímu studiu, signatura:  D_4B 5054, a.
!! Tato studie nově dostupná ve filr.amu.cz ve složce s názvem Divadelní překlad a adaptace (prof. Drábek), která bude dostupná všem studentům KTK i studentům dalších oborů zapsaných v KOSu. !!

Zadání prezentace v semináři

(1) Vyberte si vhodný konkrétní příklad divadelní adaptace nebo divadelního překladu. Je možné i pravděpodobné, že budete muset kontaktovat nějaký divadelní soubor (pokud nejste členem) nebo pracovat s archivními materiály;

(2) Na tomto příkladu ilustrujte, jak se v adaptaci či překladu projevilo jedno (nebo více) z následujících hledisek:

(a) divadelní provoz, fungování konkrétního divadelního souboru, jeho estetika;
(b) změny, které nastaly v průběhu zkoušení nebo vlivem jiných účastníků než jen dramatizátor/překladatel; to mohou být dramaturgové, režiséři, scénografové, herci, ale i produkce či diváci;
(c) změny v textu hry od představení k představení (přirozený vývoj scénáře);
(d) dramatizátorem/překladatelem zavedené změny oproti předloze, které reflektují (a), (b), (c) nebo aktuální téma nebo kulturní specifika (místní, národní...).

(3) Na prezentaci si připravte buď Powerpoint, nebo namnožený materiál, abychom mohli váš příklad diskutovat.

(4) Prezentace by měla být na 5-8 minut (rozhodně ne víc než 10). Důležité je zaměřit se na detail, na kterém lze ilustrovat konkrétní umělecká, estetická či pragmatická rozhodnutí. Vyhněte se povšechnostem a obecným popisům.

Berte prosím na zřetel, že budeme váš příklad důkladně probírat. Vezměte to při přípravě v potaz a vymyslete, jak plodnou diskusi podnítíte.

Zadání závěrečné seminární práce

Zpracujte konkrétní inscenační verzi textu, který je buď překladem, nebo adaptací nějaké předlohy. Můžete vyjít ze své prezentace v semináři. Zaměřte se na konkrétní problémy a analyzujte je. Není zapotřebí obšírně uvádět nebo shrnovat děj. Základním úkolem je kriticky zkoumat problém adaptace a překladu pro divadlo.

Rozsah: 7-8 normostran  včetně literatury a poznámek (minimálně 11.000, maximálně 18.000 znaků)