Katedra teorie a kritiky

stripe1

Otázky ke zkoušce (ZS 2017/2018) - DD I, DD II, ČD

Divadlo v kontextu západní kultury I – ZS 2017

 1. Řecké divadlo (původ divadla, organizace a funkce div.slavností, inscenační konvence, divadelní prostor).
 2. Řecká tragédie (charakteristika, autoři a díla).
 3. Řecká komedie (charakteristika, autoři a díla).
 4. Římské divadlo (původ divadla, divadlo během republiky a císařství, inscenační konvence, divadelní prostor).
 5. Římské divadlo (žánry – mimus, pantomimus, atellana, tragédie komedie – autoři a díla).
 6. Divadlo ve středověku (původ a zdroje divadla, liturgické a světské divadlo, žánry, autoři a díla).
 7. Commedia dell´arte a italská renesance (pojem renesance a charakteristika epochy, comedia erudita – autoři a díla, CD´A - charakteristika, scénické konvence, typy).
 8. Alžbětinské divadlo (původ a zdroje, scénické konvence, divadelní prostor, veřejná a soukromá divadla, žánry, autoři a díla – předchůdci,  současníci a pokračovatelé W.Shakespeara).
 9. Shakespeare a jeho dramatická tvorba (vlivy a zdroje, žánrové členění (historické hry, tragédie, komedie, romance).
 10. Španělská renesanční komedie a španělské divadlo zlatého věku (zdroje a vlivy, organizace divadelního života a inscenační konvence, autoři a díla).

Divadlo v kontextu západní kultury II – ZS 2017

 1. Realismus a naturalismus (charakteristika uměleckého směru, vliv na vývoj divadla a dramatu, divadla, autoři a díla (Rusko, Německo, Itálie)).
 2. Edward Gordon Craig a A.Appia a reforma divadla (režie, scénografie, herectví).
 3. Henrik Ibsen a moderní divadlo (charakteristika tvůrčích etap, díla).
 4. August Strindberg a moderní divadlo (charakteristika  dramatické tvorby, díla).
 5. A.P.Čechov (charakteristika tvorby, žánrové členění (aktovky, ranné hry, „velká čtyřka“) a vliv na moderní divadlo a drama).
 6. K.S.Stanislavskij a MCHT (moderní divadlo na přelomu století, vznik MCHT, metoda psychologického realismu).
 7. Expresionismus a neoromantismus (charakteristika pojmu, vliv na moderní divadlo, drama a režii -  Max Reinhardt a Leopold Jessner, Otto Brahm, autoři a díla).
 8. Symbolismus (charakteristika pojmu, vymezení vůči romantismu, realismu a naturalismu).
 9. Ruská moderna a avantgarda (charakteristika a vymezení pojmu, autoři a díla, meziválečná avantgarda a reforma divadelní režie a herectví).

Divadlo v české kultuře – ZS 2017

1. První fáze formování českého národního divadla: Divadlo v Kotcích, Vlastenecké divadlo, Tylův program národního divadla, Kajetánské divadlo, česká představení ve Stavovském divadle.

2. Druhá fáze formování českého národního divadla: idea národního divadla, Sbor pro zřízení českého ND, položení základního kamene ND, Prozatímní divadlo a počátky  ND

3. Obrozenecké drama (V. K. Klicpera, J. K.Tyl).

4. Realismus a naturalismus v českém divadle a dramatu, vesnické drama.

5. Moderna v českém divadle a dramatu (Moderní revue, Intimní volné jeviště, Lyrické divadlo, Divadlo umění, dekadence, symbolismus).

6. České měšťanské problémové drama (K. a J. Čapkové, F. Langer).

7.  Jaroslav Kvapil (v ND,  impresionismus a psychologický realismus v českém divadle a dramatu  - Kvapil, Hilbert, Šrámek, Vojan, Kvapilová).

8. Karel Hugo Hilar (v DnV, ND, spolupráce s Vlastislavem Hofmanem).

9. Expresionismus v českém divadle a dramatu (K.H.Hilar, F. Zavřel, V. Dyk, K. a J. Čapkové, J. Bartoš).

10. Vývoj moderního českého herectví (od Vojana k Štěpánkovi).

11. Česká divadelní avantgarda (Devětsil, Dědrasbor, poetismus, kabarety, Osvobozené divadlo, V+W).

12. Jindřich Honzl.

13. Jiří Frejka.

14. Emil František Burian.