Katedra teorie a kritiky

stripe1

Viktorie Schmoranzová

K postgraduálnímu studiu na Katedře teorie a kritiky mě přivedla potřeba rozšířit si divadelní rozhledy, získat větší kontext a neustálé popichování mé rodiny. Původně jsem vystudovala Katedru produkce na DAMU. Svému oboru jsem zůstala věrná i v praxi. Již řadu let působím jako nezávislý, divadelní produkční pro různá divadelní tělesa a instituce. Vzhledem k neukotvené pozici produkčního /producenta v českém divadelním prostředí jsem se začala víc zajímat o osudy přelomových divadelních principálů a ředitelů z historie mého oboru. Doubravka Svobodová a rodinná historie mě zavedla na přelom 19. a 20. století, kdy se konstituovala pražská divadelní síť a významné divadelní osobnosti řídila divadla v čase obrovských politických, ekonomických a sociální změn. Po Gustavu Schmoranzovi, který byl tématem mé bakalářské a diplomové práce, jsem si jako téma své dizertace vybrala komplikovaného divadelního nadšence, nakladatele, dramatika a ředitele Václava Štecha.

img_6237.jpg