Katedra teorie a kritiky

stripe1

Lukáš Brychta

Zabývá se vybranými směry v současném divadelním umění (tj. po roce 1989) a teoreticky zkoumané principy uplatňuje ve své praktické tvorbě. Vystudoval teorii a kritiku (DAMU), kde pokračuje v doktorském studiu se zaměřením na herní (game) aspekty v divadelním umění posledních let, a to především z pohledu diváka. Paralelně absolvoval pilotní program Divadelní tvorba v netradičních prostorech a režie-dramaturgie alternativního divadla (KALD DAMU), na což navazuje magisterským studiem režie tamtéž. V poslední době se věnuje převážně fenoménu tzv. imerzivního divadla.

brychta.png