Katedra teorie a kritiky

stripe1

Přijímací řízení 2017/2018

Uzávěrka přihlášek: 17. března 2017. Termín zaslání domácích prací: 7. dubna 2017. Konání přijímacího řízení: 27. a 28. dubna 2017 (!!! POZOR, došlo ke změně původního termínu!!!). Seznam doporučené literatury je vyvěšen v samostatné rubrice.

Níže uvedené informace budou zaslány e-mailem všem žadatelům o přijetí ke studiu bezprostředně po uzávěrce přihlášek!!! 

První kolo budou tvořit:

- vědomostní test

- komentář odborného textu

- test z cizích jazyků podle výběru uchazečů /angličtina, němčina, francouzština, ruština/.

Toto kolo je vyřazovací; po jeho ukončení, tj. po vyhodnocení testů, bude vyvěšen seznam uchazečů /vrátnice DAMU a na www.amu.cz/, kteří postupují do druhého kola, spolu se dnem a hodinou, kdy se dostaví do II. kola k pokračování zkoušky.

Druhé kolo bude tvořit pohovor a ústní zkoušky a je třeba k němu poslat dvě písemné práce.

1/ Rozbor dramatického textu, pro nějž si vyberete z těchto tří her:

William Shakespeare: Macbeth
Anton Pavlovič Čechov: Racek
Jiří Pokorný: Taťka střílí góly

V tomto rozboru se pokusíte určit a pojmenovat základní kvalitu textu a především vyjádřit svůj postoj, názor na to, zda by se měl text dnes inscenovat a jaký smysl by měla tato inscenace mít.

2/ Druhým písemným úkolem je recenze zhlédnutého divadelního představení v rozsahu 1 normostrana.

V recenzi se pokuste vyjádřit svůj názor na dané divadelní představení podepřený konkrétními argumenty a popisem jednotlivých složek díla (herectví, režie, dramaturgie, scénografie).

 

Obě písemné práce mohou mít maximálně rozsah čtyř normostran, tj. 30 řádek po 62 písmenech, což představuje 1800 počítačových znaků na stránku.

K těmto pracím přiložte seznam pěti titulů teatrologické literatury, s níž jste obeznámeni a která Vás zaujala – tj. literatury o divadle /historické nebo teoretické/, která je dostupná buď v knižní podobě nebo jde o větší studii v odborném tisku. Tito tituly musíte být schopen/schopna během ústního pohovoru reflektovat.

Tyto práce zašlete nejpozději do 7. dubna 2017 elektronicky ve formátu .doc, .docx či .pdf na adresu tereza.sieglova@damu.cz (predmět e-mailu: Prijimacky KTK 2017 - prace)