Katedra teorie a kritiky

stripe1

Mgr. Štěpán Kubalík

Od roku 2007 doktorandem na Katedře estetiky FF UK; tématem jeho disertační práce je problematika ontologie estetických vlastností (školitel Doc. PhDr. Tomáš Kulka, PhD.)

Magisterské studium estetiky na FFUK ukončil v září 2005 a diplomní obor filozofie pak uzavřel v lednu 2007 obhajobou diplomové práce s názvem Pojem logického vyplývání (vedoucí Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.). Kromě estetiky a filozofie na FFUK absolvoval bakalářský studijní program Kulturní a sociální antropologie na FF ZČU v Plzni (ukončen v září 2002).

 • Stáže:
  • University of Sussex, leden-červen 2009 (Erasmus); školitelka: Kathleen Stock
  • SUNY (State University of New York) at New Paltz, LS 2003/2004 (stipendium v rámci meziuniverzitního výměnného programu UK a s podporou Fulbrightovy nadace)
 • Publikace:
 • Překlady:
  • Ted Cohen: „Možnost umění“ a Eddy M. Zemach: „Neexistuje identifikace bez hodnocení“ v antologii Tomáše Kulky a Denise Ciporanova (eds.): Co je umění, Pavel Mervart: Červený Kostelec 2010
  • Thierry de Duve: „Kantova „svobodná hra“ ve světle minimálního umění“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 2009
  • Nelson Goodman: Jazyky umění, Academia: Praha 2007 (člen překladatelského týmu vedeného doc. Kulkou; překlad 3. kapitoly)
 • Konference:
  • Pátý středomořský estetický kongres (4. – 8. července 2011, Cartagena, Španělsko; University of Murcia a Technical University of Cartagena); příspěvek „Aesthetic Experience, Sense Perception and the Notion of Psychical Distance“ (společně s Mgr. T. Hadravovou)
  • Výroční konference The European Society for Aesthetics (18.-20. dubna 2011, Université Pierre Mendès-France, Grenoble, Francie); prezentace časopisu Estetika – The Central European Journal of Aesthetics
  • Seminář věnovaný Nelsonu Goodmanovi (11. listopadu 2010, FF ZČU v Plzni; pořadatelé: Oddělení pro studium novověké racionality Filosofického ústavu AV ČR a Katedra filosofie FF ZČU v Plzni), přednesení příspěvku „Estetický funkcionalismu Nelsona Goodmana"
  • Krása, krajina, příroda 4 (9. listopadu 2010, Ústav dějin umění AV ČR; Estetická společnost při AV ČR v Praze, Katedra estetiky FF UK Praha, Katedra environmentálních studií FSS MU v Brně a Ústav estetiky FF JU v Českých Budějovicích), přednesen příspěvek „Zahrada: Příroda, kultura, umění I“
  • Výroční konference The European Society for Aesthetics (27.-29. května 2010, University of Udine, Itálie); prezentace časopisu Estetika – The Central European Journal of Aesthetics
  • Mezinárodní konference The Aesthetic Dimension of Visual Culture (DigiLab AVU, Praha, 20.–22. října 2009), přednesen příspěvek „The Conceptual Nature of Aesthetic Properties“
  • Výroční konference British Society of Aesthetics (4. – 6. září 2009, St Edmund´s Hall, University of Oxford, Spojené království)
  • Zkládající setkání The European Society for Aesthetics (22. a 23. listopadu 2008, The University of Fribourg, Švýcarsko), zakládající člen, prezentace časopisu Estetika – The Central European Journal of Aesthetics
  • Krása, krajina, příroda 2 (21. a 22. října 2008, Ústav dějin umění AV ČR, Praha; pořadatelé: Katedra estetiky FF UK, Katedrou filosofie a přírodních věd PřF UK a Katedra environmentálních studií FSS MU, Brno), přednesn příspěvek „Druhá příroda u McDowella“
 • Pedagogická činnost:
  • Od 2011/12 asistent na Katedře estetiky FF UK;
  • Od 2010/11 výuka na Katedře teorie a kritiky DAMU (Teorie kritiky 1, 2, 3, 4)
  • Od 2008 Lektor přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na Katedru estetiky FF UK
  • Od 2007/08 Výuka seminářů na Katedře estetiky FF UK v rámci doktorského studia
  • 2005-2009 Tutor studentů 1. ročníku (Katedra estetiky FF UK)
 • Ostatní: