Katedra teorie a kritiky

stripe1

prof. Mgr. Jaroslav Etlík

vzdělání

1988 DAMU Praha, obor dramaturgie
1999 DAMU Praha, docent
2008 DAMU Praha, profesor

Praxe

1987 – 1990 dramaturg DVÚ (od 1989 Klicperovo divadlo) Hradec Králové
1990 – dosud : dramaturg Studio Ypsilon Praha
1992 – dosud : pedagog oborů dramaturgie a teorie divadla na divadelní fakultě AMU Praha

Odborné aktivity

Člen Teatrologické společnosti, člen Sdružení pro vydávání Divadelních novin, člen UNIMA
člen redakční rady časopisů Divadelní revue a Loutkář, dříve rovněž Disk, Divadelní noviny a Svět a divadlo

Pedagogická činnost

Kmenový pedagog Katedry teorie a kritiky a spolupracující pedagog Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU Praha (Teorie divadla, Teorie interpretace a Základy divadelního pojmosloví)
Od 2006 Pedagogická činnost na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze (Teorie divadla, Teorie interpretace, Sémiologie a sémiotika, Dramaturgie)

Publikační činnost (výběr)

Člověk principu a principiálního myšlení in : J. Dvořák, J. Etlík, B. Nuska a kol: Jan Schmid, režisér, principál, tvůrce slohu, Pražská scéna 2007
Craig a Čechy in Loutkář 1/2007
O metodách, ideálech a snech divadla in :Orghast 2002
Fenomén hry – Schmidův Mozart 1991, in : Disk 1/2001
Divadlo jako zakoušení (Vztah noetického a ontologického principu v divadla) in : Divadelní revue 1/99
Divadelní mystika, in : Divadelní revue 3/91
Poznámky o loutkové vědě in : Divadelní revue 3/90

Editor:

Ivo Osolsobě : Principia Parodica, Nakladatelství AMU 2007
Miloslav Klíma a kolektiv : Divadlo a interakce (sborník statí), Pražská scéna 2007
George Magnin : Dějiny loutkového divadla, Nakladatelství AMU 2005 (redakce a spolupráce na překladu)
Leoš Suchařípa : Pravidla hry, Nakladatelství Studia Ypsilon 1999
Henryk Jurkowski : Magie loutky, Nakladatelství Studia Ypsilon 1998
Čtení o Ypsilonce, Nakladatelství Studia Ypsilon 1992
Slabikář aneb Knížka za všechny prachy (redakce a autor doslovu), Primus Praha 1992