Katedra teorie a kritiky

stripe1

Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.

Narozen 21. března 1976

Vzdělání:

říjen, 2002 - současnost doktorské studium na katedře estetiky FF UK, školitel, prof. V, Zuska, CSc.
prosinec, 2002 Titul Mgr.
říjen, 1995 - září 2002 magisterské studium na katedře estetiky FF UK
září, 1991 - červen 1995 studium na Gymnasiu v Ústí nad Orlicí

Zaměstnání:

1.1. 2007 – současnost člen výzumného projektu “Estetická dimenze vizualizace kultury”, Project GA ČR 408/07/0909
1.3. 2006 – současnost externí vyučující na katedře kritiky a teorie, DAMU, Prague
1.10. 2006 – současnost vyučující v ústavu estetiky a dějin umění, JCU, České Budějovice

Konference:

9. – 13. 7. 2007 “XVIIth International Congress of Aesthetics: Aesthetics Bridging Cultures”, Ankara, Turkey
14. -16. 11.2002 “Žánr ve filmu“, Olomouc
18. -21. 10. 2001 “História, čas a rozprávanie vo filme“, Osrblie
12. -14.10. 2000 “Pohyb ve filmu“, Mikulov

Publikace:

Knihy:

O estetických motivech ve filosofickém díle A. N. Whiteheada, Praha: Filozofická fakulta UK, 2005

Články:

“On aesthetic Experience in Philosophical Works of Alfred North Whitehead”, Proceedings to XVIIth International Congress of Aesthetics: Aesthetics Bridging Cultures, Ankara, www.sanart.org.tr/PDFler/56.pdf
Světové hypotézy a problematika estetického objektu u Stephena C. Peppera, Estetika, XLII, No. 1–3, 2006, s. 19–34. (společně s O. Dadejíkem)
La Jetée : Problematika zápletky, Kino-ikon, 4.2., 2001, s.287 -291. (společně s O. Dadejíkem)

Překlady:

Pepper, Stephen C., „Teorie metafyziky založená na zdrojové metafoře“, Estetika, Vol. XLII, No. 1–3, 2006, s. 35–45, (společně s O. Dadejíkem).