Katedra teorie a kritiky

stripe1

Mgr. Alexandr Gregar, Ph.D.

Narozen 25. 11. 1943 v Litomyšli

Jsem absolventem Pedagogické fakulty v Hradci Králové (1966), manažerské vzdělání na Goethe institut Praha a Institutu veřejné správy v Benešově u Prahy, divadelní u prof. Jana Císaře a prof. Františka Štěpánka v odborných kurzech a na Lidové konzervatoři. Po roce 1968 jsem se nesměl věnovat učitelství a pracoval 17 let v propagaci průmyslového podniku. Od roku 1990 úředníkem ve státní správě a samosprávě na Okresním a poté Městském úřadě v Ústí nad Orlicí, v letech 1995 - 2005 vedoucím odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu města Hradec Králové. Od roku 1997 dodnes členem katedry rekreologie a cestovního ruchu Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, učitelem marketingu a managementu neziskového sektoru a kulturních organizací, marketingu cestovního ruchu a komunikační dovednosti. Od roku 2005 jsem v důchodu.
V letech 1994-2005 mluvčím celostátního Koordinačního sdružení místní kultury. Zabývám se problematikou transformace kulturních zařízení a ekonomikou kultury. Od roku 2000 ředitelem Open Air Programu královéhradeckého divadelního festivalu. Publikuji v oboru cestovního ruchu a podílel jsem se na vydání řady hradecenzií. Jsem předsedou Volného sdružení východočeských divadelníků a šéfredaktorem časopisu Hromada, spolupracuji s řadou východočeských divadelních souborů. Se svými inscenacemi jsem se zúčastnil mnoha českých národních divadelních přehlídek neprofesionálního divadla (Jiráskův Hronovů, Šrámkův Písek, Wolkerův Prostějov, Loutkářská Chrudim) i festivalů v zahraničí (Rakousko, Belgie, Litva). V roce 2003 obdržel Cenu ministra kultury ČR za rozvoj divadelních a slovesných oborů. Jsem členem grantových komisí ministerstva kultury, v letech 2004 - 2006 členem Rady Státního fondu kultury.