Katedra teorie a kritiky

stripe1

prof. PhDr. Jan Císař, CSc.

Nar. 28.ledna 1932 v Hradci Králové, kde vystudoval klasické gymnázium. Po absolvování divadelní vědy na DAMU byl přijat na této fakultě jako aspirant se zaměřením na dějiny českého a slovenského divadla, specializace dějiny české a slovenské divadelní kritiky. Aspiranturu zakončil prací Formování české realistické kritiky v 19. století, kterou obhájil na FF KU (kandidát filologických věd a Ph.Dr.), později vydána knižně pod názvem Život jevišti.

Po skončení aspirantury nastoupil jako dramaturg do Vesnického (Státního zájezdového divadla) odkud odešel v roce 1960 do redakce časopisu Divadlu a v roce 1963 se stal šéfredaktorem časopisu Divadelní noviny, které se za jeho vedení rozšířily na Divadelní a filmové noviny. Začal se věnovat teorii divadla a divadelní kritice, v šedesátých letech publikoval v revue Divadlo, v Divadelních a filmových novinách, Literárních novinách, Zemědělských novinách, Rudém právu, Tvorbě aj. Roku 1964 vydal knihu Divadla, která našla svou dobu.

V roce 1965 přešel na divadelní fakultu vyučovat na divadelní fakultě dějiny divadla a dramaturgii, v roce 1966 jmenován docentem dramaturgie. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století pracoval po jistou dobu jako umělecký šéf Divadla Jaroslava Průchy v Kladně a Mladé Boleslavi a jako zastupující ředitel Městského divadla v Kolíně. Od roku 1971 působil jako pedagog dramaturgie, teorie divadla a dějin českého divadla na katedře režie a dramaturgie DAMU. Začal se také zabývat teorií a kritikou loutkového divadla, publikoval v časopise Loutkář a napsal skripta Teorie herectví loutkového divadla.

Rovněž se věnoval intenzívně od počátku sedmdesátých let amatérskému divadlu, začal působit jako porotce amatérského divadla a lektor amatérských školení, psal do Amatérské scény, vydal pro amatéry publikace Práce porotce amatérského divadla, Základy amatérského herectví, Základy dramaturgie a spolu s prof.František Štěpánkem Základy činoherní režie. Dostal za tuto činnost v roce 1997 Cenu ministra kultury a pokračuje v ní dodnes.

Kromě toho pracoval na poloviční úvazek několik sezón na počátku osmdesátých let jako dramaturg činohry Národního divadla a koncem těchto let vydal knihu Proměny divadelního jazyka. V roce 199O vydává historicko teoretickou studii s podobným názvem Vývoj divadelního jazyka, dále potom dva díly Základů dramaturgie a Vývoj českého divadla Od počátků do roku 1945, v roce 1997 napsal popularizační knížku Světoví dramatici (vyšla ve slověnštině, ruštině a čínštině). Byl vedoucím katedry činoherního divadla a potom katedry teorie a kritiky až do 1.října 2008. Publikuje studie v revue DISK, Divadelní revue, přispěl do několika sborníků, píše kritiky do Lidových novin.