Katedra teorie a kritiky

stripe1

doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.

Narozena 4. ledna 1971 v Praze.


ZAMĚSTNÁNÍ

Od 1997 DAMU - dílčí přednášky v rámci cyklu Dějiny divadla v kontextu západní kultury (v rámci doktorského studia)

Od 2001 - odborná asistentka na katedře teorie a kritiky,

2002-2006 – proděkanka pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost

Od 2007 – docentka

Od 2008 - vedoucí katedry teorie a kritiky

Od 2007 do 2013– proděkanka pro mezinárodní záležitosti

Od 2013 - prorektorka AMU pro mezinárodní záležitosti a řízení kvality


STUDIA

1997-2001

Postgraduální doktorské studium paralelně vedené na Divadelní fakultě AMU v Praze (katedra teorie a kritiky) a na Univerzitě Paris VIII, Saint-Denis, Francie (katedra divadelní vědy).
Disertační práce s titulem "Le théâtre de Bernard-Marie Koltès : le dialogue dramatique réinventé" obhájena 21. prosince 2001, udělen titul PhD. - doktor věd o umění.

1996-1997

Université Paris VIII, divadelní věda.
D.E.A (diplom prohloubeného studia - 1. rok postgraduálního studia).
Téma práce : "Analýza výstavby a fungování hlavní postavy ve hře Pierra Corneille Suréna".

1994-1995

Ecole Normale Supérieure, Paříž, Francie, francouzská literatura a současné francouzské drama.

1992-1993

Suffolk University, Boston, MA, USA, divadelní věda : B.A. in Dramatic Arts.

Červenec 1992

University of London, Birkbeck College, Summer Drama School : Britské drama po roce 1940.)

1989-1996

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obor francouzština-anglistika a amerikanistika - moderní filologie : Magistr.

 

DRAMATURGICKO-PRODUKČNÍ ČINNOST, ÚČAST NA KONFERENCÍCH

- Divadlo chycené za slovo - dny současného francouzského dramatu a divadla: dramaturgická koncepce a organizačně-produkční příprava odborného setkání s mezinárodní účastí na téma současného francouzského dramatu a divadla (přednášky, besedy, scénická čtení v češtině a francouzštině, videoprojekce, hostování francouzského souboru s inscenací hry B.M. Koltèse V lesích před příchodem noci). Červen 2004

- Alfred Jarry a česká kultura: spoluorganizátorka mezinárodní konference pořádané Ostravskou univerzitou (říjen 2007) 

- 2e colloque international Bernard-Marie Koltès: příspěvek « Dix ans de mise en scène de Koltès en République tchèque » přednesený na mezinárodní konferenci, Mety, Francie (listopad 2004).

 

Další odborná spolupráce: pravidelná spolupráce s Francouzským institutem v Praze, např.:

- příprava hostování francouzského souboru L´Epreuve de l´Artiste v pražském Švandově divadle s inscenací hry D. Lemahieua Koupající se ženy v režii paní Gilone Brun (2005).

- spoluúčast při přípravě scénického čtení Baudelairových Intimních deníků v divadle DISK (2005)

- spoluúčast při přípravě tematického večera věnovaného francouzskému básníkovi a dramatikovi Jeanu Tardieuovi (2005)

- příprava tematického večera věnovaného B.M. Koltèsovi

- příprava tematického večera věnovaného Marie NDiayeové

- spoluúčast při přípravě scénického čtení hry Philippa Minyany Prolog

- spoluúčast při přípravě scénického čtení hry Oliviera Py Noční Faust

- spoluúčast při přípravě hostování inscenace hry Jeana-Luca Lagarce Pravidla bontonu v moderní společnosti

 

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

Teatrologická společnost
SČDK
ITI TECOM (Vzdělávací komise Mezinárodního divadelního institutu - delegována za DAMU)
předsedkyně redakční rady Divadelní revue

 

GRANTY A DALŠÍ STIPENDIA

GAČR 408/02/D059: Francouzské drama a divadlo druhé poloviny XX. století (řešen v letech 2002-2005)
Centre national du livre : překladatelské stipendium (Pierre Corneille, Suréna – rozpracováno)

 

OCENĚNÍ

2005 Z rukou velvyslance Francie v České republice obdržela Řád akademických palem, hodnost Rytíř.

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Francouzština - aktivně
Angličtina - aktivně
Ruština - pasivně
Italština - pasivně

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Knihy:

V hlavní roli text: podoby a proměny scénického čtení, NAMU, Praha, 2014 (autorka a editorka)

Když mluvit znamená jednat: francouzská dramatická a divadelní tvorba konce 20. století, NAMU, Praha, 2009.


Svět a divadlo :

1/1997: Divadlo slov a obrazů Marguerity Durasové
3/1997: Shakespeare třikrát jinak aneb Trauma překladatelů trvá
4/1997: Dvě corneillovské inscenace, dva corneillovské rozhovory
5/1997: Ambice a úskalí francouzské divadelní vědy I.
6/1997: Ambice a úskalí francouzské divadelní vědy II.
2/1998: Muž který.... znovu na pařížské scéně Bouffes du Nord
4/1998: Bezesné noci v Théâtre du Soleil
5/1998: Carrefour 1998
6/1998: Všechny cesty vedou do Avignonu
1/1999: Sen o létání
2/1999: Brownův neuspořádaný pohyb
3/1999: Ibsen bez Ibsena : Robert Wilson a Paní z námoří
4/1999: Každý má svou pravdu (podle Molièra)
6/1999: Comédie-Française : výročí, sny a noční můra
1/2000: Báseň peří
2/2000: Fragmenty z Paříže na sklonku století: Durasová, Copi, Koltès
5/2000: Být divákem v Novém Globu (Bouře) ;
Dva mýty na pařížských jevištích : Don Juan a Zucco
1/2001: Jeden den v Římě s Pinou Bausch
Současná francouzská dramatika
3/2001: Koltès : druhá vlna v Praze a v Paříži
5/2003: Cizinec mezi námi: v Comédie Francaise a v Théâtre du Soleil
6/2007: Skandální entrée (au répertoire): Bernard-Marie Koltès a Comédie-Française
3/2008: Tajemná solitérka francouzské divadelní scény (Marie NDiaye)

Od 2003: pravidelná příprava francouzské části rubriky Kaleidoskop

Disk – časopis pro studium dramatických umění
1/2002: Textová analýza dramatu: fungování promluvy v díle Bernarda-Marie Koltèse (55-64)

2/2002: Ladislav Smoček na zkoušce (111-121)

3/2003: Brigitte Jaquesová zkouší Corneillova Sertoria: analýza divadelních rukopisů (139-147)

7/2004: Ruy Blas v Comédie-Française (65-78)

„Svoboda a umění, svoboda umění: Victor Hugo a jeho Předmluva ke Cromwellovi v kontextu francouzského romantického dramatu a divadla“, in Předmluva ke Cromwellovi (překlad Zdeněk Bartoš), Malá řada, Edice Disku, svazek 2, AMU, Praha, str. 5-26

Další publikace:

„Molière a jeho boj o Tartuffa“, in Tartuffe (překlad Antonín Přidal), Edice Repertoár, Větrné mlýny, Brno, 2006, str. 5-18.

„Oživování zmizelých světů: dramatická tvorba Daniela Lemahieua“, in Francouzské drama dnes I, Větrné mlýny, Brno, 2005, str. 42-54.

„La dramaturgie contemporaine française sur la scène théâtrale tchèque“, in Actes du théâtre, Entr’Actes – SACD, Paris, 2004, str. 142-151.

„Auteur versus Metteur en scène : servir ou asservir ? », in Europe, n. 924, Paris, avril 2006, str. 286-298.

„Marivaux kdysi i dnes: slovo na jevišti“, in Hra lásky a náhody, program Národního divadla moravskoslezského, NDM, Ostrava, 2002, str. 14-23.

„Turcaret aneb Vzkaz kritikovi, který se mýlil“, in Turcaret, program Národního divadla moravskoslezského, NDM, Ostrava, 2005, str. 10-19.

„Dix ans de mise en scène de Koltès en République tchèque », in Actes du colloque international Bernard-Marie Koltès, Metz, 2004 (v tisku).

“The Dialogical Monologue and the Monological Dialogue in Dramatic Works by Bernard-Marie Koltès : from Night Just Before the Forests Towards Roberto Zucco”, in Monologues: Theatre, Performance, Subjectivity (ed. Clare Wallace), Litteraria Pragensia, FF-UK, Praha, 2007.

„Znovuzrození dramatika: život a dílo Bernarda-Marie Koltèse“, in Koltès, B.-M., Hry, Divadelní ústav, Praha, 2007 (doslov).

„Současná francouzská dramatická tvorba: na věčném rozcestí literatury a divadla“, in PLAV, č. 2, Praha, 2008.

„Pingetovo divadlo iluzorní autentičnosti“, in Francouzské drama dnes II, Větrné mlýny, Brno, 2008.

 

PŘEKLADY DIVADELNÍCH HER

Marguerite Duras, Musica podruhé (z fr., publikováno v SADu, uvedla Viola pod názvem Noc po rozvodu)
Marguerite Duras, Savannah Bay (z fr., rukopis)
Marguerite Duras, Anglická milenka (z fr., uvedlo Národní divadlo v Praze)
Bernard-Marie Koltès, V lesích před příchodem noci, Západní přístav (premiéra Disk, 2005), V samotě bavlníkových polí (scénické čtení, JAMU), Tabataba, Coco (scénické čtení, Divadlo na voru)
Bernard da Costa, Pouť za Beethovenem (z fr., rozhlasová hra, uvedl Český rozhlas)
David Zane Mairowitz, Sonáta pro Stalina (z ang., rozhlasová hra, uvedl Český rozhlas)
Lord Dunsanny, Stalo se zítra (z ang., rozhlasová hra, uvedl Český rozhlas)
Jean Anouilh, Romeo a Jana (z fr., uvedlo Městské divadlo Zlín, Divadlo v Řeznické, Praha)
Jean-François Prévand, Voltaire-Rousseau (z fr., rozhlasová hra, uvedl Český rozhlas)
Natacha de Pontcharra, Reflektor Miki (z fr., publikováno v SADu, scénické čtení SAD)
Marivaux, Hra lásky a náhody (z fr., uvedlo Národní divadlo moravskoslezské)
Mata Gabin, 13. prosince, linka 9 (z fr., pro Festival evropských regionů, Hradec Králové, 2003)
Yoland Simon, Uhranutí (z fr., rukopis)
Daniel Lemahieu, Mezi psem a vlkem (z fr., in Francouzské drama dnes, 1. díl, Větrné mlýny, Brno, 2005)
Georges Feydeau, Taková ženská na krku (z fr., uvedlo Národní divadlo v Brně)
Alain-René Lesage, Vůně peněz aneb Turcaret (z fr., uvedlo Národní divadlo moravskoslezské)
P.A.C. de Beaumarchais, Figarova svatba (z fr., uvedlo Národní divadlo v Brně)
Olivier Py, Noční Faust (dvojjazyčné scénické čtení, divadlo Ponec a Francouzský institut v Praze)
Robert Pinget, Arcivál (z fr., in Francouzské drama dnes, 2. díl, Větrné mlýny, Brno, 2008).

 

DALŠÍ PŘEKLADATELSKÁ ČINNOST

Patrice Pavis, Divadelní slovník (Divadelní ústav, Praha, 2004)

Arnold Aronson, Americké avantgardní divadlo, NAMU, Praha, 2012 (spolu s J. Hančilem)