Katedra teorie a kritiky

Letní kurz tvůrčího psaní 2014

Katedra teorie a kritiky DAMU nabízí zájemcům letní kurz tvůrčího psaní zaměřený na dramatické texty. Kurz proběhne formou intenzivního šestidenního workshopu vedeného zkušeným dramatikem a divadelním kritikem, pedagogem předmětů Tvůrčí psaní a Seminář kritiky Romanem Sikorou.

Jak psát (pro) divadlo?

Letní kurz tvůrčího psaní

  • Chodíte rádi do divadla?
  • Chcete si zkusit napsat dramatický dialog a nevíte, jak na to?
  • Baví vás číst, psát, diskutovat o textech a přemýšlet, jak by mohly fungovat na jevišti?
  • Máte v hlavě nápad na dramatickou situaci, zápletku či celou hru a nedokážete ji vystavět?

Katedra teorie a kritiky DAMU nabízí zájemcům letní kurz tvůrčího psaní zaměřený na dramatické texty. Kurz proběhne formou intenzivního šestidenního workshopu vedeného zkušeným dramatikem a divadelním kritikem, pedagogem předmětů Tvůrčí psaní a Seminář kritiky Romanem Sikorou.

Kurz

Workshop je určen především studentům gymnázií a středních škol, s výrazným zájmem o drama a divadlo i uměleckou literaturu v širším slova smyslu.

Cílem workshopu bude seznámení účastníků se základy dramatického psaní, s řadou modelových situací a řemeslných postupů, s konstrukcí dramatu, výstavbou charakterů, dialogu, příběhu apod. Jeho součástí bude řada praktických cvičení na rozvíjení a uvolňování představivosti, spontaneity a přemýšlení ve vztahu k psaní.

Teoretická průprava bude provázána s praktickou činností, tedy s tvůrčími výstupy. Těch bude v průběhu kurzu přibývat, až zcela převládnou. Půjde spíše o kratší dramatické útvary, které budou účastníci psát ve svém volnu a které budou prezentovat v rámci workshopu, kde budou podrobeny diskusi a zhodnocení.

Lektor

Dramatik a publicista Roman Sikora se narodil 3. července 1970 v Třinci. Vyučil se na Středním odborném učilišti hutnickém v Třinci v oboru mechanik automatizační techniky. Pracoval několik let v Třineckých železárnách jako elektrikář a zámečník. Po vojenské službě vystudoval činoherní dramaturgii na brněnské Janáčkově akademii múzických umění. Je autorem dvou desítek divadelních a rozhlasových her, řady publicistických textů a divadelních kritik.

Za hru Smetení Antigony získal v roce 1998 2. místo v soutěži o nejlepší český divadelní text Nadace Alfréda Radoka. Jeho texty byly uvedeny na českých i zahraničních scénách a v Českém a Slovenském rozhlase. V poslední době byly inscenovány jeho hry Zmatek nad zmatek, Pohřbívání, Smrt talentovaného vepře, Snídaně s Leviathanem a zejména Zpověď masochisty, kterou v současné době hraje tallinský VAT Teater, Švandovo divadlo v Praze a Konzerttheater ve švýcarském Bernu. Chystá se inscenace jeho adaptace Aristofanovy Lysistraty v Národním divadle Brno a uvedení rozhlasové hry Pražské Jezulátko.

Jako divadelní kritik působil v Literárních novinách, v internetovém Deníku Referendum, kam dodnes přispívá. Spolupracoval s Lidovými novinami, s ČRo3 Vltava, A2larmem, s Amatérskou scénou.

Občas rovněž překládá z polštiny. Přeložil divadelní hru Janusze Głowackého Fortinbras se opil a Małgorzaty Sikorské-Miszczuk Zmizelé Československo. Na Divadelní fakultě AMU učí již několikátým rokem divadelní kritiku a výběrový seminář tvůrčí psaní.

Přihláška a požadavky:

Zájemci zašlou e-mailem či poštou vyplněnou přihlášku, nekonvenční a tvůrčí motivační dopis a životopis, dále pak ukázky z vlastních literárních či dramatických textů. Tyto materiály budou základem pro výběr účastníků, neboť kapacita kurzu je omezena. Vybraní účastníci si před začátkem kurzu budou muset přečíst několik dramatických textů dle instrukcí pedagoga.

Praktické informace:

Cena kurzu: 4 990 Kč (6 dní)

Místo konání: DAMU, Karlova 26, 116 51 Praha 1, místnost č. K 225

Termín konání: 30. června – 5. července 2014; pondělí – sobota, 10-12, 13-15

Počet účastníků kurzu: maximálně 10, minimálně 6

Podání přihlášky: do 28. května 2014 buď poštou na adresu Letní škola, Katedra teorie a kritiky, Karlova 26, 116 65, Praha 1, či elektronicky mailem – včetně oskenovaného formuláře přihlášky s podpisy zájemce i zákonného zástupce – na obě níže uvedené mailové adresy.

Potvrzení o přijetí/nepřijetí do kurzu (akceptační dopis): 15. červen 2014

Platba: přijatí účastníci uhradí kurzovné na účet AMU č. 19-5373180297/0100,
variabilní symbol 2603414001 (Komerční banka) nejpozději do 20. června 2014.

  • Pořadatel nezajišťuje ubytování ani stravování.
  • U uchazečů pod 18 let je nutný písemný souhlas rodičů (viz formulář přihlášky).

Kontakt:

Zasílání přihlášek, dotazy na obsah kurzu: Roman Sikora -

Kurzovné, organizační záležitosti: Daniela Jobertová -