Katedra teorie a kritiky

Letní kurz tvůrčího psaní 2015

  • Chodíte rádi do divadla?
  • Chcete si zkusit napsat dramatický dialog a nevíte, jak na to?
  • Baví vás číst, psát, diskutovat o textech a přemýšlet, jak by mohly fungovat na jevišti?
  • Máte v hlavě nápad na dramatickou situaci, zápletku či celou hru a nedokážete ji vystavět?

Katedra teorie a kritiky DAMU nabízí zájemcům letní kurz tvůrčího psaní zaměřený na dramatické texty. Kurz proběhne formou intenzivního šestidenního workshopu vedeného zkušeným dramatikem a divadelním kritikem, pedagogem předmětů Tvůrčí psaní a Seminář kritiky Romanem Sikorou

Kurz

Workshop je určen především studentům gymnázií a středních škol, s výrazným zájmem o drama a divadlo i uměleckou literaturu v širším slova smyslu.

Cílem workshopu bude seznámení účastníků se základy dramatického psaní, s řadou modelových situací a řemeslných postupů, s konstrukcí dramatu, výstavbou charakterů, dialogu, příběhu apod. Jeho součástí bude řada praktických cvičení na rozvíjení a uvolňování představivosti, spontaneity a přemýšlení ve vztahu k psaní.

Teoretická průprava bude provázána s praktickou činností, tedy s tvůrčími výstupy, jichž bude v průběhu kurzu přibývat. Půjde spíše o kratší dramatické útvary, které budou účastníci psát ve svém volnu a posléze prezentovat v rámci workshopu, kde budou podrobeny diskusi a zhodnocení.

Dle aktuální nabídky pražských scén v daném termínu se počítá s návštěvou divadelního představení a následnou diskusí, která by účastníkům workshopu měla umožnit nahlédnout do základních principů kritického myšlení o divadle.

Lektor

Dramatik a publicista Roman Sikora se narodil 3. července 1970 v Třinci. Vyučil se na Středním odborném učilišti hutnickém v Třinci v oboru mechanik automatizační techniky. Pracoval několik let v Třineckých železárnách jako elektrikář a zámečník. Po vojenské službě vystudoval činoherní dramaturgii na brněnské Janáčkově akademii múzických umění. Je autorem dvou desítek divadelních a rozhlasových her, řady publicistických textů a divadelních kritik.

Za hru Smetení Antigony získal v roce 1998 2. místo v soutěži o nejlepší český divadelní text Nadace Alfréda Radoka. Jeho texty byly uvedeny na českých i zahraničních scénách a v Českém a Slovenském rozhlase. V poslední době byly inscenovány jeho hry Zmatek nad zmatek, Pohřbívání, Smrt talentovaného vepře, Snídaně s Leviathanem a zejména Zpověď masochisty, kterou v současné době hraje tallinský VAT Teater, Theater Dortmund, polská divadla v Hnězdně a Plocku; hrána byla také ve Švandově divadle v Praze a v Konzert Theater ve švýcarském Bernu. V Národním divadle Brno se hraje jeho adaptace Aristofanovy Lysistraty, ve Švandově divadle je spoluautorem muzikálu Popeláři a opět pro Národní divadlo Brno se chystá inscenace jeho adaptace Dostojevského Běsů.

Jako divadelní kritik působil v Literárních novinách, v internetovém Deníku Referendum, kam dodnes přispívá. Spolupracoval s Lidovými novinami, s ČRo3 Vltava, A2larmem, s Amatérskou scénou.

Občas rovněž překládá z polštiny. Přeložil divadelní hru Janusze Głowackého Fortinbras se opil a Małgorzaty Sikorské-Miszczuk Zmizelé Československo.

Osobní stránky.

Přihláška a požadavky:

Zájemci zašlou e-mailem vyplněnou přihlášku, nekonvenční a tvůrčí motivační dopis a životopis, dále pak ukázky z vlastních literárních či dramatických textů. Tyto materiály budou základem pro výběr účastníků, neboť kapacita kurzu je omezena. Vybraní účastníci si před začátkem kurzu budou muset přečíst několik dramatických textů dle instrukcí pedagoga. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží účastníci potvrzení o absolvování.

Přihláška ke stažení.

Praktické informace:

Cena kurzu: 3 990 Kč (6 dní)

Místo konání: DAMU, Karlova 26, 116 51 Praha 1, místnost č. K 225

Termín konání: 24. – 29. srpna 2015; pondělí – sobota, 10-12,30, 13,30-16

Počet účastníků kurzu: maximálně 10, minimálně 6

Podání přihlášky: do 31. července 2015 elektronicky e-mailem – včetně oskenovaného formuláře přihlášky s podpisy zájemce i zákonného zástupce – na níže uvedené e-mailové adresy.

Potvrzení o přijetí/nepřijetí do kurzu (akceptační dopis): 15. srpen 2015

Platba: přijatí účastníci uhradí kurzovné na účet AMU č. 19-5373180297/0100,
variabilní symbol 2603414001. (Komerční banka) nejpozději do 20. srpna 2015.

Pro účastníky je možné zajistit ubytování v koleji AMU, Hradební 7, Praha 1; zájem je nutné potvrdit nejpozději do 31. července 2015.

Upozornění:    U uchazečů do 18-ti let je nutný písemný souhlas rodičů (viz formulář přihlášky).

Kontakt:

Dotazy na obsah kurzu:
Roman Sikora -

Zasílání přihlášek, zájem o ubytování:
Viktorie Schmoranzová -